Рубрика: English 6-1 class, Ամառային ճամբար 2018

Ամառային ճամբար 2018. 2-րդ շաբաթ

IMG-8f02b1151ee5934b0f950143e7060628-V    IMG-bceab2d24a493ff5b06d579060716cef-V

Մխիթար սեբաստացի կրթահամալիրի ամառային ճամբար 2018 -ը շատ անկրկնելի էր ինձ համար իր աննախադեպ նախագծերով:Ամառային 2-րդ շաբաթը ինձ համար լի էր անակնկալներով և հետաքրքիր իրադարձություններով:Այս շաբաթվա ընթացքում մենք մասնակցություն ունեցանք ներկայացնելով ՝ Ճամբար News-ի,առողջագիտություն,պար, լող,երգատոն,բանգլադեշյան թափառումներ, ֆիլմի նկարահանում, Անտիվիրուս Կոմիտաս Ճամբարային նախագիծերը:Ամառային վերջին օրը հունիսի ութին մենք միսս Բուշի հետ միասին իրականացնում էինք բանգլադեշյան թափառումներ նախագիծը: Մենք իմ ընկերի հետ  միասին շատ անմոռանալի և հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցինք ճամբար 2018-ին:

Реклама
Рубрика: English 6-1 class, Ամառային ճամբար 2018

4 — շրջան

Հունիսի 1

 • 09.00- 09.30- բացօթյա ընդհանուր պարապմունք. «Սեբաստիա» մարզադաշտեր
 • 10:00-12:00-Հեծանվաերթ կրտսեր դպրոցներով
 • 12:00-12:40-Պարատոն
 • 12:40-13:00-Ընդմիջում
 • 13:00-14:00-մարզական

Մայիսի 31

 • 09.00- 09.30- բացօթյա ընդհանուր պարապմունք. «Սեբաստիա» մարզադաշտեր
 • 9:30-10:00-երգի ուսուցում-Baby shark
 • 10:00-11:30-Աշխատանք խոհանոցում
 • 12:00-13:00-լող-փակ լողավազանում

Մայիսի 30

Մայիսի 29

10.00-12.00՝

Լրագրողների խումբը

 • Կարինե Գոմցյան
 • Արթենի Ջանիկյան
 • Շուշան Փաշինյան
 • Ալինա Արզումանյան

Հանդիպում Րոֆֆի Պետրոսյանի հետ «Հարթակ Գեղարվեստում» ակումբում.

Ճամբարի մասնակիցներ.

 1. Կարինե Գոմցյան-թենիս, անգլերեն
 2. Շուշան Փաշինյան-ֆուտբոլ, իսպաներեն
 3. Մոնիկա Օհանջանյան-թենիս, վրացերեն
 4. Սաթինե Տեր-Պետրոսյան-սուսերամարտ, լրագրություն
 5. Միլենա Հարությունյան-սուսերամարտ, լրագրություն
 6. Արևիկ Արզումանյան-մարմնամարզություն, իսպաներեն
 7. Կարինե Դաշյան-թենիս, իսպաներեն
 8. Սաթինե Սաֆարյան-մարմնամարզություն, իսպաներեն
 9. Մանուկյան Սերգեյ-ֆուտբոլ, իսպաներեն
 10. Հակոբյան Արեգ-թենիս, իսպաներեն
 11. Սմբատյան Էրիկ-նետաձգություն, իսպաներեն
 12. Մկրտչյան Դավիթ-նետաձգություն, իսպաներեն
 13. Պետրոսյան Հայկ-բասկետբոլ, կինո-ֆոտո
 14. Անի Կարապետրայն-թենիս, իսպաներեն
 15. Սաթենիկ Սահակյան-մարմնամարզություն, անգլերեն
 16. Անրի Ներսիսյան-թենիս, անգլերեն
 17. Արամյան Ռուզաննա-
 18. Դավիթ Հարությունյան
Рубрика: English 6-1 class

English

Yes-ես

tele-թել

hay-հայ-այ

car-քար

snickers-սնիկերս

cow-կով

short-շորտ

march-մարտ

line-լայն

oil-ո՜

mood-մոստ

foot-բութ

mama-մամա

blou-բոլորը

 

 

Рубрика: English 6-1 class

English

6-1-Round up-4, slide 31-33, ex. 4-8,

4.1 a new / woollen / red / smart / hat — a smart, new, red, woollen hat.
2 a(n) modern / luxurious / Italian / car — a modern, Italian,  luxurious car.
3 two / long / blue / beautifull / dresses — long, beautiful, blue, two dresses.
4 a gold / tiny / round / Russian / coin — a gold,tiny, round, Russian,coin.
5 a plastic / blue / little / spoon — a little, blue, plastic,spoon.

5.1.The children played quiet / quietly.
2.It was raining heavy / heavily yesterday.
3.She gave it a careful/carefully look.
4.She speaks perfect / perfectly German.
5 Have you seen Rebecca recent / recently?
6 He’s a slow / slowly runner.
7 She sings good / well.
8 She bought a nice / nicely dress.

6.delicious,  fancy,  interesting
A: What did you do last night, Ben?
B: Nothing special. I just watched an 1) interesting documentary on TV. What about you?
A: I met a friend from school and we went to a 2) delicious restaurant. The food was
really 3) fancing .

hard,  last,  well
A: How did you do in the race yesterday?
B: Not very 4) Well. Although I tried 5) hard. ” I came in 6) last
A: Cheer up. What matters is that you did your best.

confusing,  really,  hard
A: Did you finish your Maths homework, Camila?
B: Yes, Dad but it was 7) really difficult. I had a 8) hard time understanding
all the formulas.
A: I know. Some of them can be 9) hard . Anyway, next time you have problems, just ask.

7. he / went / in the morning / to school/by bicycle He went to school by bicycle in the morning.
2 at breakfast / I / drink milk / always At breakfast  i always drink milk.
3 goes to work / by bus / never / .
4 at school/yesterday / hard / I worked I worked hard at school yesterday.
5 his books / often / forgets / .
6 home / last night / they went / .

Рубрика: English 6-1 class

Different Types of Pollution (Աղտոտում)

There are eight different types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, light pollution, thermal pollution, and visual pollution.

 

Air Pollution

Air pollution is the contamination (աղտոտում) of the natural air by mixing it with different pollutants such as harmful fumes (ծուխ) and chemicals.

 

Water Pollution

Water pollution is the contamination of the water on Earth. It includes contamination by pollutants such as chemical, bacterial or particulate (մասնիկներ) that reduces the purity of the water.

 

Soil (հող) Pollution

Soil pollution, also known as land pollution is the contamination of the soil or the land that prevents (խանգարել) growth of natural life.

 

Noise Pollution

Noise pollution is the loud noise that is created by human activity that disrupts (վնասել) the standard of living in the affected area. Pollution can stem from things such as traffic, railroads, concerts, loud music, airplanes, fireworks etc.

 

Radioactive Pollution

This is one of the most dangerous forms of pollution as it is extremely harmful and can even result in death. This type of pollution has risen in the 20th century with the rise of atomic physics and nuclear weapons (ատոմային ֆիզիկա և միջուկային զենքեր). Radioactive pollution results in the pollution of the air and land with radioactive poisoning.

 

Light Pollution

Light pollution is the over illumination of a certain area that is considered as obtrusive. It is considered pollution especially when it interferes with astronomical observation. The most common way to determine if an area is polluted is to look at the stars, if you can see them, your area is not so polluted.

 

Thermal Pollution

Thermal pollution is when the temperature increases in a particular area over time. This heat is often caused by air pollution and the release of carbon gases in that area that traps more heat on the Earth. The earth has a natural thermal cycle, but excessive temperatures can result in long term effects.

 

Visual Pollution

Although not a life threatening form of pollution, it can be considered as unappealing to the eyesight. This form of pollution is when there are obstructions to views caused by billboards, powerlines, construction areas and even high rises. It does not have immediate health effects but can have slow effects.