Рубрика: Ֆիզիկա,տնային աշխատանքներ

Ճնշում,պինդ մարմիններում, գազերում,հեղուկներում

ՈՒժի ազդեցության արդյունքը կախմած է ոչ միայն մոդուլից,ուղղությունից,կիռարման կետից,այլ ակերեվույթից,մակերեսից,որին ուղահայաց ազդում է ուժը:Այն մեծությունը,որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը ,այդ մակերևույթը կոչվում է ճնշում:

Ճնշում =ուժ/մակերես=P F/S

Բանաձևում

F-մակերևույթի ուղղահայաց ազդող ուժը

P-ճնշում

S-մակերևույթի մակերեսը

Եթե ունենք երկու պինդ մարմիններ,որոնց մակերեսները S1,S2,ազդող ուժերը՝F1,F2:

Երբ ՝ l դեմք,S1=S2,F1>F2,այդ դեպքում P1> P2:

ll դեմպ

Երբ S1<S2,F1= F2,P1>P2:

Ճնշման միավորը 1Պասկայն է ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի:Որպես ճնշման միավոր ընդունում են այն ճնշումը,որը գործադրում է`1 Ն ուժը 1մ 2 մակերեսով մակերեվույթի վրա՝այդ մակերեվույթի ուղղահայաց ազդելով:

1 պա=1 Ն/մ2

Реклама
Рубрика: Ֆիզիկա,տնային աշխատանքներ

Գ. Մխիթարյան մաս 1-ին

Շարժման ճանապարհի և ժամանակի հաշվարկը

Էջ 22 տարբերակ 1

1.S=250

V=5 մ/վ

t (վ)-?

t=s/v=250/5/վ=50վ

Պատ՝3

2.

v=4 մ/վ

t=15վ

s(մ)-?

S=v.t=4/մ.15=60մ

Պատ՝4

3.v=60կմ/ժ

t=1,5ժ

s (կմ)-?

60կմ. 1,5=90կմ

Рубрика: Ֆիզիկա,լաբառատոր աշխատանք, Ֆիզիկա,տնային աշխատանքներ

Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Հավասարաչափ շարժում:Արագություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:

22.10-26.10;29.10-2.11

Դասեր.9,10

Թեման.

Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:

Լաբորաորիայում քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում

Եթե ուշադիր նայենք մեր շուրջը, ապա կնկատենք, որ որոշ մարմիններ գտնվում են դադարի վիճակում, օրինակ` սեղանը, որի մոտ նստած եք, կամ պահարանը, պատից կախված նկարը և այլն: Որոշ մարմիններ էլ շարժվում են, օրինակ` ժամացույցի սլաքները պտտվում են, բաց ծորակից հոսող ջուրը թափվում է բաժակի մեջ, ծառի ճյուղից պոկված խնձորն ընկնում է ներքև և այլն: Այս բոլոր շարժումները միմյանցից տարբեր են, բայց դրանք ունեն մեկ ընդհանուր հատկություն` բոլոր մարմինները տարածության մեջ փոխում են իրենց դիրքերը:

2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ

Մեխանիկական շարժման օրինակներ են՝ վազվզող երեխաները, քայլող մարդիկ, սլացող ավտոմեքենաները, թռչող թռչունները, լողացող ձկները, տեղաշարժվող կենդանիները,մոլորակների ու արբանյակների շարժումը տիեզերքում և այլն:

3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին

Հաշվարկման մարմինները այն է,որի մեկ այլ մարմինը կատարում է շարժում:

4.Ինչն են անվանում նյութական կետ

Նյութական կետը այն է,որ այն զանգված ունեցող մարմինը, որի չափերը անվերջ փոքր և որոնց կարելի է անտեսել։

5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ

6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ

Շարժման հետագիծը այն է,որը մարմնի շարժման ընթացքում անցած ձանապարհն է:

7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ

 

8.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:

9.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ

10.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը

11.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում

12.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

13.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

14.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:

Սովորել.Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 21-ից մինչև էջ 34-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ17-ից մինչև էջ24-ը

Рубрика: Ֆիզիկա,տնային աշխատանքներ

Ֆիզիկա

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

Ֆիզիկա բառը առաջացել է (հունարեն ֆյուզիս` բառից,որը նշանակում է բնություն):

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

Շրջակա աշխարհի երևույթները ուսումնասիրելն է,օրինակ՝ տետրի ընկնելը,ջրատար խողովակներում ջրի հոսքը և այլն:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է բնության օրենքները:Այն ամենը, ինչը շրջապատում է մարդուն` դա բնություն է:

Օրինակ՝ աստղերը, մոլորակները, օդը, ջուրը, հողը, հանածոները, բույսերը, կենդանիները և այլն:

4.քննարկել  ինչ է բնությունը

Օրինակ՝ սերմի ծլարձակումը,երկնակամարում արեգակի և Լուսինի դիրքերի փոփոխումը և այլն:

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

Բնության մեջ տեղի ունեցող  փոփոխություններն անվանում են բնության երևույթներ:

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

Օրինակ՝ սերմի ծլարձակումը,երկնակամարում արեգակի և Լուսինի դիրքերի փոփոխումը ,ջրվեժից գետի ջուրը ներքև է թափվում և այլն:

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

1.աստղագիտություն -որը ուսումնասիրում է տիեզերքը:
2 օդերևութաբանություն — որը ուսումնասիրում է  Երկրի մթնոլորտը:
3 երկրաբանություն — որը ուսումնասիրում է Երկրի ընդերքը:
4 կենսաբանություն — որը ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմներ:
5 քիմիա- որը ուսումնասիրում է նյութերի փոխակերպումները:

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ

Օրինակ՝գնդակն,գլոբուսը,թուղթը,գավաթը,տետրը և այլն:

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

Այն, ինչից բաղկացած է մարմինը, կոչվում է նյութ:

10.ինչ է մատերիան

Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում՝ երկնային մարմինները, բույսերը, կենդանիները, մարդիկ… գիտության մեջ անվանում են մատերիա:

լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

  1. Որն է ջերմային երևույթը

1.կապարի հալվելը 2.որոտը

3.գնդի գլորվելը 4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևույթը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

  1. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային երևույթը

 1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

 3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

 1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

 3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Որն է լուսային երևույթը

  1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը