Рубрика: քիմիա 7

Կերակրի աղի մաքրումը

 

 

Реклама
Рубрика: քիմիա 7

Գործնական աշխատանք`սպիրտի թորումը,ձեթի և ջրի խառնուրդների բաժանումը բաժանիչ ձագարի միջոցով:

Գործնական աշխատանք՝

Թորում`Սպիրտի  ջրային  լուծույթի  թորումը

  ՍարքավորումներԿլորատակ  կոլբքիմիական  սառնարանընդունիչ կոլբ,սպիրտայրոց

Ազդանյութեր`սպիրտջուր

Այս  եղանակով  կարելի  է  բաժանել  տարբեր  եռման  ջերմաստիճան  ունեցող համասեռ  խառնուրդներԿլորատակ  կոլբիհաճախ  էլ`  այսպես  կոչված Վյուրցի կոլբի  մեջ  լցնել  թորվող  հեղուկըընդ  որումհեղուկի  ծավալը  չպետք է  գերազանցի  կոլբի  ծավալի  ²/3ըայսպես`հեղուկը  դուրս  կշարժվիԿոլբը միացվում  է  սառնարանինթեք  խողովակն  իջեցվում  է  ընդունիչ  կոլբի  մեջ:Թորվող  հեղուկով  կոլբի  ներսի  ջերմաստիճանին  հետևում  են  կոլբի բերանին  խցանով  ամրացված  ջերմաչափի  միջոցով:

Ձեթի  և  ջրի  անհամասեռ  խառնուրդի  բաժանումը  բաժանիչ ձագարով

Սարքավորումներբաժանիչ  ձագարբաժակ   

Ազդանյութերբուսական  յուղը , ջուր

Խառնուրդը  լցնում  ենք  բաժանիչ  ձագարի  մեջ,  թեթև  հեղուկը`բուսական յուղը  բարձրանում  է  վերևԲաժանիչ  ձագարի  տակ  բաժակ  ենք  ու  փականը բացումԾանր  հեղուկըբուսական  յուղը  բաժակի  մեջ  է  լցվում  ևբաժանման սահմանըփականի  անցքին  հասնելիսփականը  փակում  ենք:

Рубрика: քիմիա 7

Գիտելիքի ստուգում

Գիտելիքի ստուգում

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան
 1. Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը, դրանց հատկությունները և բաղադրիչները: 2.Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք
 2.  Ֆիզիկա,քիմիա,կենսաբանություն,աստղագիտություն,էկոլոգիա,աշխարհագիտություն,բնագիտություն և այլն:
 3. 3.Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական-քար,կտոր,կամ,արծաթ,երկաթ և այլն:
 5. Քիմիական-քանոն,ապակի,համակարգիչ,արձան,բաժակ և այլն:ջ
 6. 4.Անվտանգության կանոնները
 7. Անվտանգության կանոնները
 8.  5.Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները
 9. Քիմիական սարքեր
 10. 6.Նյութի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական,ֆիզիոլոգիական
 11. Երևույթներ,ֆիզիկան և քիմիական,բերել օրինակներ
 12. Ֆիզիկական-տերևի ընկնեիս,քարը գլորվելիս,ինքնաթիռը երկնքում,ծաղիկը ընկնելիս:
 13. Քիմիական-աղը լուծվեիս,շաքարավազը լուծելիս,շաքարավազը այրվեիս:
Рубрика: քիմիա 7

Գործնական աշխատանք Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Քննարկվող հարցեր

 1. Ինչ է երևույթը

Երևույթը դա այն է,որը կատարվում է բնությունում:

 1. Որ երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ

Ֆիզիկական երևույթներ դա այն է,որ այդ պահին նոր նյութ չի առաչանում,այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Օրինակ՝ տերևի ընկնելը,քամու փչելը,գնդակը ընկնելիս,ապակին կոտրվելիս,ծաղիկը աճելուզ:

 1. Որ երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ

Քիմիական երևույթները դա այն է,որ մենք ստանում ենք նյութեր,այսինքնգույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում:

 1. Որոնքն են քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:                                Ցանակացած փոփոխություն բնությանմեջ կոչվում է երևույթ: Երևույթները լինում ենֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

 Ֆիզիզկական երևույթներ` ապակու, կավի, բաժակիկոտրվելը…

Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակառաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:

 Քիմիական առեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում                                                  Գործնական աշխատանք`ֆիզիկական և քիմիական երևույթների ուսումնասիրում

 1. Ֆիզիկական երևույթներ Քիմիական ռեակցիաներ

                                      Հարցեր և վարժություններ 

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: 
2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).]

ա) սառույցի հալվելը

գ) ջրի գոլորշիանալը

բ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս

դ) բաժակի կոտրվելը
 3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: 

 1. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).  

ա) ջրի եռալը

 բ) արծաթե զարդի սևանալը

 գ) երկաթի ժանգոտվելը 

դ) կաթի թթվելը

 1. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:

Քիմիական երակցիանները դա հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի  անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում:

 1. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:

Պետք է զգուշ լինել,որ նյութերը չթափել:

Տնային առաջադրանքներ

 1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 

Փոխվում է հոտը,համը և գույնը:

 1. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 
 2. Դա քիմիական փորձ է:
  Տնային`սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46
Рубрика: Без рубрики, քիմիա 7

Նյութերի հատկությունները

Դաս 6

Այն հատկանիշները,որոնք բնութագրում են նյութը կոչվում են հատկություններ:Հատկությունները բաժանվում են երեք հիմնական  խմբի ՝քիմիական,ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական:Նյութի ֆիզիկական հատկություններն են՝ագրեգատային վիճակը (պինդ,հեղուկ,գազային),գույնը,հոտը,համը,լուծելիությունը ջրում,խտությունը ՌՕ այսինքն P, հալման և եռման ջերմաստիճանը(0 աստիճանն է),T հալման կամ եռման ջերմաստիճանը,պլաստիկությունը,ելեկտրա և ջերմահաղորթականություն:

Քիմիական հատկությունները՝նյութի փոխազդեցությունն է այլ նյութերի հետ և նոր նյութերի առաջացումը:Ֆիզիոլոգիական հատկությունը՝դա նյութի ազդեցությունն է կենդանի օրգանիզմների վրա և կիռարումը:

զանգմածը m,ծավալ վ այսինքն y:

Рубрика: քիմիա 7

Տաքացում:Քիմիական փորձ

Երբ մենք քիմիաի դասին էինք,մենք կատարեցինք մեր առաջին քիմիական փորձը,այդ բորձը կոչվում էր տաքացում:Փորձի համար մեզ հարկավոր էր փորձանոթ,ձագար, բռնիչ, սպիրտայրոց և ջուր:Առաջինով մենք վերցրեծինք փորձանոթը և ամրացրեծինք բռնիչի վրա և հետո միքիչ քանակությամբ լցրեծինք ջուր:Մենք լուցկու միջոցով վառեցինք սպիրտայրոցը և փորձանոթը պահելով կրակի վրա մի քիչ տաքացրեցինք,իսկ հետո մենք պահեցինք սպիրտայրոցի վրա և ջուրը աստիճանաբար սկսեց եռալ:Երկար պահելուց հետո ջուրը սկսեց գոլոշիանալ և անհետանալ:Եվ այդպիսով մենք կատարեցինք  քիմիական երևույթ շատ հետաքրքիր էր: