Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա

1.Հաշվի’ր հարմար եղանակով`

450 x 200=90000

91+4690 235=47028

(3408 +23)+77=3508

2.Հաշվի’ր այս երեք թվերի գումարը՝ 77, 5699, 1090:

6866

3.Փակագծեր տեղադրի’ր այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝

(3000-20)x10-29800=0

4.Երկու արտադրիչներից մեկը 15 է, եթե  մյուսը մեծացնենք 10-ով, ինչքանով կմեծանա  արտադրյալը:

25 х 15=375

5.Երեք գումարելիներից  յուրաքանչյուրը  մեծացրին 100-ով, ինչքանո՞վ  կմեծանա գումարը:

( 25+25+25) х  100=7500

6.Աստղանիշերի փոխարեն գրիր բաց թողած թվանշանները՝

Ա) 25  x  4=100

Բ) 143  x 3=429

7.Երկու թվերի արտադրյալը 0 է, գումարը՝ 178: Գտի’ր այդ թվերը:

0,0

8.Հրուշակագործը հինգ օրում պետք է թխեր 320 գաթա: Առաջին և երկրորդ օրը

թխում էր օրական 70 գաթա, մնացած օրերը 65ական:Հասցրեց արդյոք հրուշակագործը թխել գաթաները այդ ժամանակահատվածում:

5 օր-320 գաթա

1-ի և 2-րդ օր-օրական 70 գաթա 

3  օրում-օրական 65 գաթա 


Հասցրեց արդյոք հրուշակագործը թխել գաթաները այդ ժամանակահատվածում:

Լուծում

    1.  70×2=140

2.65×3 =195

                       3. 140+195=335                

                                                    Պատ. 335 այո:  

 

 

Реклама
Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա

Ինքնաստուգում #1

Հարց 1.

Նշի’ր  յոթանիշ  կարգային միավոր: (1 միավոր)

1000000թիվ

 

Հարց 2

Քանի՞ կարգ  ունի հետևյալ թիվ՝ 145893,

ի՞նչ թվանշան է տեղադրված երրորդ կարգում: (1 միավոր)

ՈՒնի 6  կարգ

Երերդ կարգում  տեղադրված է 8թվանշան

 

Հարց 3.

Ներկայացրու թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

(2 միավոր)

134=1х100х3+10х1+4

2780=2х1000+7х100+8х10+0х1

909=9х100+0х10+9х1

24000=2х10000+4х1000+0х100+0х10+0х1

14=1х10+4х1

 

Հարց 4.

Չորս հարյուր քսաներեք միլիարդ երեք թիվը  գրիր թվանշաններով:(1միավոր)

423000000003 թիվ է

 

Հարց 5.

Ունենք 345 թիվը, եթե այն  աջից  կցագրենք  6 թիվը, ապա նոր

ստացված թիվը ինչքանո՞վ մեծ կլինի նախորդից: (2միավոր)

3111

345-3456=3111

Հարց 6

Աշակերտը,կարդալով օրական 12 էջ, 8 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։

Քանի՞ էջ կա գրքում։ (1 միավոր)

 

Աշակերտը  կ.12 էջ

8օր.-կ. — գրքի կեսը

————————————————————————

Քանի՞ էջ կա գրքում։ 

Լուծում

1)12х8=96էջ

2)96+96=192էջ     

Պատ.192էջ  

 

Հարց 7

Տեղադրիր ինքնաստուգումը բլոգում, մաթեմատիկայի բաժնում:  (1 միավոր)

Աշխատանքը ուշ ուղարկելու դեպքում, գնահատվում  է  2 միավոր  ցածր:

 

Рубрика: մաթեմատիկա, մաթեմատիկաի թեսթեր

խնդիր.20

գյուղ-5632 բնակիչ

տղամարդ-1920

կանայք-2053


երեխաներ-?

Լուծում

1.1920+2053=3973

2.5632-3973=1659

պատ.1659.երեխա

խնդիր.21

1.կարմիր զարդ.-10մատանի

2.կապույտ զարդ.-7ավելի քան կարմիրում

3.կանաչ զարդ.-3ավել քան կապույտում


Քանի° մատ.3 զարդատուփում:

Լուծում

1.10+7=17

2.17+3=20

3.10+17+20=47

                                                                    պատ.47.մատանի

Խնդիր 22

տնկեցին-200 ծառ

նռնենի-48 ծառ

մնացածը- դեղձենի

դեղձենի-52-ը  չարմատ.


Այգում քանի° դեղձենի ծաղկեց:

Լուծում

 1.200+48=152

2.152+52=100

                                                                                պատ .100 ծաղկած դեղձենի

                                                                   վարժ.26

1.258+49=307

2.307-101=206

պատ`206

վարժ.27

1.176+167=343

2.343+512=855

պատ.855

Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա, մաթեմատիկաի թեսթեր

Թվերը գրի են առնվում  տասը նշանների միջոցով, որոնք կոչվում են`

 թվանշաններ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9): Թվանշանները կոչվում են արաբական:

 Թիվը  բաղկացած  է մեկ կամ մի քանի թվանշաններից։  

Ամենափոքր թվանշանը`  0 — ն է, իսկ ամենամեծը՝ 9: 

Առաջադրանքներ:

Համար 1: 

Գրի’ր որևէ  հինգանիշ  թիվ, որը  կազմված լինի միայն երկու թվանշաններից` 1-ից, 2-ից:

11222,22111,12121,21212,12221,21112,12112,21221,21111,12222,12111:

Համար 2:

Կազմի՛ր թվեր 1,0,3 թվանշաններով, այնպես, որ թվանշանները   թվի  գրառման մեջ

 չկրկնվեն։

102,201,20,10,21,12,120,210:

Համար  3:

1.Քանի՞  նիշ ունի   4645 թիվը: 

4նիշ

2 Իրարից տարբեր .քանի՞թվանշան ունի 4645 :

2թիվը
3.Քանի՞ հազարյակ է պարունակում 4645 թիվը:։

4 հազարյակ

4.Քանի՞ միավոր է պարունակում 4645 թիվը ։ 

 5 միավոր 

Համար  4:

 93-ին մի թիվ գումարելով ստացել են  180: Գտի’ր  այդ թիվը:87

 209-ին մի թիվ գումարելով ստացել են  8000: Գտի’ր  այդ թիվը:7791

2099-ից մի թիվ  հանելով ստացել են` 18: Գտի’ր այդ թիվը:2318

98099-ից մի թիվ  հանելով ստացել են` 36: Գտի’ր այդ թիվը:98063

Համար 5:
Կան երկու կողպեքներ և նրանց երկու բանալիները:Վերցնում են մի բանալին և
ստուգում, թե այն համապատասխանում է արդյոք այդ կողպեքներից մեկին:
Բավարար է այդ մեկ ստուգումը՝  իմանալու համար, թե որ կողպեքինն է այդ բանալին:

Այո  բավական է 1-ը

Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա, մաթեմատիկաի թեսթեր

Ամառային առաջադրանքներ 2016


Թիվ: Թվի բնութագրումը

 1.       Բնութագրիր թիվը՝    357

. Քանի նիշ ունի թիվը: 3նիշ

. Քանի հարյուրյակ է պարունակում:3

. Քանի տասնյակ է պարունակում:5

. Քանի միավոր էպարունակում:7

 

 1.       Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի՝

. միավորը 3 է, տասնավորը՝ 7, հարյուրավոր՝ 8, հազարավորը՝ 5, տասհազարավորը՝ 2: 25873

. տասնավորը 0 է, հազարավորը՝ 7, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3:

7303

. հարյուրավորը 5 է, հազարավորը՝ 8, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4

8544

 1.       Լուծիր՝

. Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 125-ով: Որքան է այդ թվերի տարբերությունը: 225-100=125:

 

. Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 753-ով: Որքանով է փոքրը մեծից փոքր: 753-ով

 

. Երկու թվերի քանորդը 3 է:  Քանի անգամ է մեծը փոքրից մեծ:

8 ով

 1.       Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով՝

8 հազ. + 2հ. +3տ.+7մ.=8237

          3000 + 500 +70 +2=3572

          4×10000 +5х1000 + 3×100 + 2×10 + 1×1=45321 

 1.       Գրիր այն թիվը, որը կազմված է՝

8 հազարյակից,  2 հարյուրյակից և 6 միավորից: 8206

4 տասհազարյակից, 9 հազարյակից և 6 միավորից:  49006

3 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 7 միավորից: 305007

 1.       Որքանով կմեծանա  123 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 7-ով:

4-ով

 

 1.       Որքանով կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 7 թվանշանը: Գրիր օրինակներ:

7542  7653  7912  7000-ով

         

Առաջադրանք երկրորդ

 

Գործողությունների կատարման կարգը

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են

Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են

Բազմապատկումն ու բաժանումն ավելի բարձր կարգի գործողություններ են

Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք  

1.փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը, ապա գրված հերթականությամբ

2.բարձ կարգի գործողությունները, ապա գրված հերթականությամբ

3.ձախից աջ ցածր կարգի գործողությունները

Առաջադրանքներ

 1.     Հաշվիր.

357×3 + 102:3=1105

387:9 + 216:4=97

568:8 + 310×5=1621

115×3-125:5=340

 1.     Կազմիր արտահայտություն և լուծիր.

2587 և 159 թվերի գումարը

2587+159=2746

358x 15  և 123: 3 արտահայտությունների տարբերությունը

358х15  —  123:3=5329

2357 և 1587 թվերի տարբերությունը

2357-1587=770

          3050:5 և 87×5  արտահայտությունների գումարը

3050:5 + 87х5=1045

 1.     Հաշվիր.

3x(452-321)=393

(258+369):3 =209

3215-7x(354-123)=1598

 

 Կազմիր երեքական գործողություն պարունակող երեք տարբեր արտահայտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը լինի 350:

 

200+100+50

50+400-100

250+200-100

 

 1.     Լրացրու բաց թողնված թվանշանները.

3 հազ. +5 հ. + 7 մ. =3507

8հազ +3հ. +7տ. + 8մ. =8378

հազ + 3տ. +1մ.=9031

6.Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն.

(4500:30)(50×4 -150)=100

(1800:300)(25×4-96)=2

1200:12 + 20×5-50=150 ?

7.Գրախանութ բերեցին 15 կապոց գիրք: Յուրաքանչյուր կապոցում 10 գիրք: 57 գիրք նվիրեցին դպրոցին: Որքան գիրք մնաց գրախանութում:

Առաջադրանք երրորդ

Գումարման  տեղափոխական հատկությունը

Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում

Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում

Առաջադրանքներ

1.Հաշվիր հեշտ եղանակով.

120+45+80

120+80+45=245

377+78+23

78+23+377=478

876+50+78+2=1006

300+24

300+24=324

196+500+4

500+4+196=700

321+400+79

321+79+400=800

2x123x5

5х2 х123= 1230

20×77

20×77=1540

50x59x25

50х25х59=73750

 

2.Արմենն իր մտապահված թվից հանեց 30, իսկ Աշոտնն իր մտապահված թվին գումարեց 50, արդյունքում նրանք ստացան հավասար թվեր: Որքանով է Արմենի մտապահված թիվը մեծ Աշոտի մտապահված թվից:Բերեք օրինակներ:

20- ով

 1.  Գրիր երեք թիվ.

Առաջինը քո մտապահված թիվն  է

53

Երկրորդը առաջինից մեծ է 7-ով

 60

Երրորդը երկրորդից մեծ է 10-ով

70

Չորրորդը երրորդից մեծ  է 15-ով

85

Որքան է երրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը

17 ով

Որքան է չորրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը

32 ով

Որքան է երրորդ թիվը մեծ առաջինից

17 ով

Որքան է չորրորդ թիվը մեծ երկրորդից

25 ով

 1. Գրիր երեք թիվ.

Առաջինը քո մտապահված միանիշ թիվն  է 

6- ով

Երկրորդը առաջինից մեծ է 2 անգամ

12- ով

Երրորդը երկրորդից մեծ է 5 անգամ

60- ով

Որքան է երկրորդ և առաջին թվերի քանորդը

2- ով

Որքան է երրորդ և առաջին թվերի քանորդը

10- ով

Որքան է երրորդ և երկրորդ թվերի քանորդը

5- ով

 1. Ամենափոքր  երկնիշ թվին ավելացնելով  17  և այդ գումարը բաժանելով ամենամեծ միանիշ  թվի վրա, մենք որ թիվը կստանանք:

3

Առաջադրանք չորրորդ

Համեմատում

Մեծ է այն թիվը, որինիշերի քանակը շատ է:

Հավասար թվով նիշեր ունեցող թվերի համեմատման համար, համեմատում ենք համապատասխան կարգերում գրված թվանշանները:

1.Համեմատիր.

123    456123

45789 45798

123457  =  123457

 1. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ անհավասարություն.

321<365

75321>75317

5371<5381

508078>508012

7508>754

 1. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով.

3214,  6547,  789,  12365, 28, 8,  15874,  3578:

 158748  , 12365,  6547 , 3578 , 3214, 789 , 28:                                                                                                                                                                                                                                        

 1. Թվերը դասավորիր աճման կարգով.

4587,  963,  147,  258,  3578,  758412,  95147,  4523:

147,   258 , 963, 3578,4523,4587, 95147,  758412:

 1. Գրիր յոթ այնպիսի թվեր,որոնցից առաջինը 8 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 7-ով:

8310, 8512, 8613, 8916,  8411 , 829, 8714:

 1.  Գրիր հինգ  այնպիսի թվեր,որոնցից առաջինը 2 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 3 անգամ:

  258,269,247,236,2912:                                                                                          7.Ես  մի  թիվ  մտապահեցի,  բազմապատկեցի  այն  երկուսով,  ավելացրեցի  երեք  և  ստացա 17:  Ի՞նչ  թիվ  էի  ես  մտապահել:

7

Առաջադրանք հինգերորդ

Գումարման ևբազմապատկման զուգորդական հատկությունները

Առաջադրանք 1

 Հաշվիր օգտվելով գումարման և բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.

500+130+70

130+70+500=700

200+111+9

111+9+200=320

300+553+47

553+47+300=900

8x5x20

5х20х8=800

17x2x5

2х5х17=170

 

Չափան միավորներ

 

 

Առօրյա կյանքում հաճախ անհրաժեշտ է լինում չափումներ կատարել`  չափել մարմնի զանգվածը, քաղաքների միջև եղած հեռավորությունները, ժամանակը, շարժման արագությունը:

Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են միլիմետրը (1մմ),սանտիմետրը (1սմ), դեցիմետրը (1դմ), մետրը (1մ), կիլոմետրը (1կմ): Ըստ որում

1սմ =10մմ,                                        1դմ =10սմ,

1մ =10դմ,                                         1մ= 100սմ,

1կմ= 1000մ:

Առաջադրանք 2

Քանի՞մետր են 1000սմը,10մ, 10000 մմը 10մ:

Քանի՞սանտիմետր կա 1կմում:100000սմ

Արտահայտե քդեցիմետրերով.

Ա) 29սմը,-290դմ     բ) 57սմը-570դմ    գ)94սմը,940դմ:

 

Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են գրամը (1գ,)կիլոգրամը (1կգ),ցենտները (1ց) տոննա (1 տ): Ըստ  որում

1կգ =1000գ ,  1ց=100կգ,   1տ= 10ց,   1տ =1000կգ:

Առաջադրանք 3

 

 

 

Քանի՞կիլոգրամ են 3000  գրամը,3կգ 5000 0գրամը:50կգ

Քանի՞ցենտներկա 2 տոննայում:20ց

Միձմերուկիզանգվածը 4 կգ 700գէ, մյուսինը`երկուանգամավելի:Որքա՞նէերկուձմերուկներիզանգվածը:14կգ 100գր

Որպեսժամանակիմիավորօգտագործումենվայրկյան (1վ), րոպե (1ր), ժամ(1ժ), օր, տարի: Ըստորում

1 օր= 24ժ,     1ժ =60ր,     1ր =60վ :

Առաջադրանք 4

Քանի՞րոպեէ 3ժ-180ր

Քանի՞ժամէ 7 օրը-168ժ

Քանի՞վայրկյանէ 5 ժամը-18000վ

Որպեսարագությանչափմանմիավորգործածվումենկիլոմետրժամ (1կմ/ժ), մետրժամ (1մ/ժ)  և այլն: Մեկժամում,մեկրոպեումկամմեկվայրկյանումանցածճանապարհը:

 

Առաջադրանք 5

Ինքնաթիռը թռչում է 780 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 ժամում:-780կմ

Առաջադրանք 6

Թվանշաններով և համեմատման նշաններով գրեք.

Ա) երկու հարյուր երեսունը մեծ է հարյուրից,230›100

Բ )քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասուներկուսից: 45‹842

 

Առաջադրանք 6

Գումարման ստուգումը հանումով.

Եթե գումարից հանենք գումարելիներից որևէ մեկը, կստանանք մյուս գումարելին:

Անհայտ գումարելին գտնելու համար  գումարից հանում ենք հայտնի գումարելին:

Հանման ստուգումը գումարումով.

Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, կստանանք նվազելին:

Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարում ենք հանելին:

Անհայտ հանելին գտնելու համար նվազելիից հանում ենք տարբերությունը:

Պարագիծ, մակերես:

Ուղղանկյան  հանդիպակաց կողմերն իրար հավասար են:

Ուղղանկյան պարագիծը հավասար է նրա լայնության և երկարության

Գումարի կրկնապատիկին:

Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա լայնության և երկարությանարտադրյալին:

                                      

 

երկարություն,   լայնություն  

Առաջադրանքներ

1.Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություններ.

198+123 = 321

644-521 = 123

478 = 803-325

587= 147 + 440

258 +765= 1023

4051 2038= 2013

 1. Կատարիր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով.

325 + 654 =979  979-325=654

897 + 547 =1444  1444-547=897

569 + 874 =1443  1443-569=874

 1. Կատարիր հանում և արդյունքը ստուգիր գումարումով.

102 -78 =24  24+78=102

4568 -789 =3779  3779+789=4568

3578 -159 =3419   3419+159=3578

4.Խնդիր

Ուղղանկյան երկարությունը 54սմ է, իսկ լայնությունը 26 սմ է: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:-160, 104

5.Խնդիր                                                    

Ուղղանկյան երկու կողմերի գումարը 37 սմէ: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը:-74,100

6.Խնդիր

Ուղղանկյան երկարությունը 75սմ է, իսկ լայնությունը փոքր է երկարությունից 17սմով: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:-266,4350

7 Խնդիր4 կգ խնձորն արժե 600 դրամ,իսկ 3կգ տանձը`750 դրամ,ո՞ր է ավելի թանկ:-տանձը  խնձորից թանգ է:

 

Առաջադրանք 7

Բազմանիշթվիբազմապատկումըերկնիշթվով.

Թիվըերկնիշթվովբազմապատկելիսսյունակաձևգրելուդեպքումնախայնբազմապատկումենքմիավորով, ապատասնավորովգրելով 1 նիշխորքից:

Բազմապատկմանստուգումըբաժանումով.

Եթեարտադրյալըբաժանենքարտադրիչներիցորևէմեկին, կստանանքմյուսարտադրիչը:

Բաժանման  ստուգումըբազմապատկումով.

Եթեբաժանարարըբազմապատկենքքանորդով, կստանանքբաժանելին:

Առաջադրանքներ

1.Հաշվիր.

456 x 21=9576

654 x 12=7848

321 x 24=7704

147 x 14=2058

258 x 25=6450

369 x 36=13284

123 x 15=1845

2.Կատարիր  բազմապատկումը և արդյունքը ստուգիր  բաժանումով.

358 * 3=1074-1074:3=358

753 * 5=3765-375:753=5

873 * 8=6984-6984:873=8

 1. Կատարիր բաժանումը և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով.

213 : 3=71-71*3= 213

459 : 9=51-51*9= 459

428 : 2=214-214*2= 428

850 : 5=170170*5=850

567 : 7=81-81*7= 567

4.Խնդիր.

Մենքօրվաընթացքումուտումենք 3 անգամ: Քանի՞անգամենք մենքուտում

շաբաթվաընթացքում:21

 1. Խնդիր.

Կենդանաբանականայգուտոմսըմեծահասակիհամարարժի100 դրամ, երեխայի

տոմսը 50 դրամովավելիէժանէ: Քանի՞դրամպետքէվճարիհայրըիրերկու

երեխաներիհետկենդանաբանականայգիմտնելուհամար:2000

 

 

Առաջադրանք  8

1.Տրվածթվերըդասավորիր.

ա/ աճմանկարգով.

2104, 2018, 231, 7814, 5, 28, 21041, 520

 5  , 28 , 231 , 520 , 2018 ,  2104 , 7814 , 21041

բ/ նվազմանկարգով.

50123, 45803, 351, 35, 8, 78, 2501, 1111111

1111111 ,  50123 , 45803 , 2501 ,  351 , 78 , 35 , 8

2.Աստղանիշներըփոխարինիրայնպիսիթվերով, որստանասճշմարիտհավասարություններ.

2018 + 523 = 2541

3021 + 2166 = 5187

5168 = 4012 + 1156

687 — 941 =254

3279-258 = 3021

5874 = 8741 —14615

 1. Աստղանիշըփոխարինիրայնպիսիթվանշանով, որստանասանհավասարություն.

6210< 610

9123>9103

50147<50173

20158>20197

 1. Լուծիր.

ա/ Որքանովպետքէ 375-ըմեծացնել՝  857 ստանալուհամար

482

բ/ Որքանովպետքէ 671-ըփոքրացնել՝  137 ստանալուհամար

534

գ/ Քանիմիավորովէ 2058-ըմեծ 1025-ից

1033

դ/ Քանիմիավորովէ 321-ըփոքր 3210-ից

2889

 1. Խնդիր.

ա/Երկու թվերի գումարը  587 է: Երկրորդ թիվը  35-ով մեծ է առաջինից: Գտնել այդ թվերը:

311,276

բ/ Երկու թվերի գումարը  237 է: Երկրորդ թիվը  27-ով փոքր է առաջինից :  Գտնել այդ թվերը:

132,105

 1. Գտիր այն թվերը, որոնց գումարը 258 է, իսկ տարբերությունը՝ 118:-140

 

 1. Երեքթվերիգումարը 1029 է: Երկրորդթիվը 12-ովմեծէառաջինից: Երրորդթիվը 15-ովմեծէառաջինից:

1թիվ-334

2 թիվ-346

3 թիվ-350

Առաջադրանք 9

1.Գրիր արտահայտությունը ևհաշվիր նրաարժեքը.

ա) 48 և 24 թվերիգումարը բաժանել 8-ի

բ ) 462 թվիկարգայինգումարելիներիգումարըբաժանիր 2-ի

 1. Հաշվիր.

ա)  (47241 + 12623) : 2=29932

բ) (65328 – 24704 ) : 4=10156

 1. Գրիր արտահայտությունը և հաշվիր նրա արժեքը.

ա) 748 և 368 թվերիտարբերությանու 9-իարտադրյալը

բ )1900 և 975 թվերիտարբերությանու 5-իքանորդը

գ )63924:4 և 3843:3  քանորդներիտարբերությունը

 

ա)Մարիամը 8 տարեկան է, իսկ նրա մայրիկը՝ 38: Քանի տարի հետո մայրը 4 անգամ մեծ կլինի Մարիամից:-7

բ) Քանի դրամ է.
1)4 հատ 500 դրամանոց մետաղադրամը.-2000
2)2 հատ 200 դրամանոցև 4 հատ 100 դրամանոց մետաղադրամները.-800

գ)Գնումներ կատարելու համար հայրիկը մուծեց 1000 և 5000 դրամանոց մեկական թղթադրամներ, իսկ մայրիկը՝ 2000 դրամով պակաս: Ընդամենը քանի դրամ մուծեցին նրանք միասին:-10000

դ)Մտածիր որևէ թիվ: Այն մեծացրու 3 անգամ: Արտադրյալից հանիր մտքում դպահած թիվը: Հաշվիր ստացված տարբերության կեսը: Ինչ հետաքրքիր բան նկատեցիր:-Ես նկատեցի, իմ պահաց թիվը  եմ ստացել

 

 1. Արտահայտություններում դիր փակագծերը այնպես, որ հավասարությունները ճիշտ լինեն.

ա)(4×3+6×2)=36
բ)4x(3+6×2)=60
գ)4x(3+6)x2=72

 1. 1  2  3  4  5 գրառմանմեջթվաբանականգործողություններինշաններնուփակագծերըդասավորիրայնպես, որարտահայտությանարժեքըհավասարլինի 0-ի ( 2-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի ):
 2. Գտիր 9997-իցմեծբոլորքառանիշթվերիգումարը:19997

Առաջադրանք 10

1.Բազմապատկում 0-ովվերջացողթվով.
25×10=250
52×100=5200
23×10=230
50×30=15000
600×40=24000
40×20=800
30×80=2400
500×40=20000

2.Բաժանում  0-ով վերջացող թվի վրա.
420:70=420:(7×10)=(420:10):7=42:7=6
360:90=360:(9×10)=(360:10):9=36:9=4
560:70=560:(7×10)=(560:10):7=56:7=8
360:40=360:(4×10)=(360:10):4=36:4=9
150:30=150:(3×10)=(150:10):3=15:3=5
450:50=450:(5×10)=(450:10):5=45:5=9

3.Գրիր արտահայտություն և հաշվիր նրա արժեքը..

4800-ը  բաժանել 380 և 300 թվերի տարբերության վրա
4800:(380-300)=600
8700 և 4500 թվերի գումարը  բաժանել 200-ի
(8700+4500):200=66

4.Կազմիր խնդիր ըստ արտահայտության և հաշվիր նրա արժեքը.
Արամը երեք պաղպաղակի համար վճարեց 180 դրամ, բայց հետո պաղպաղակը էժանացավ 12+8 դրամով: Հաշվիր թե ինչքան արժե հիմա 3 պաղպաղակը:
180-(12+8)x3=120

 1. Դպրոցի  գրադարանի  մի  պահարանում  կա  1700  գիրք, մյուսում՝ 725-ով  պակաս, իսկ երրորդում՝ այնքան, որքան  առաջին  և  երկրորդ  պահարաններում  միասին: Քանի  գիրք  կա երրորդ պահարանում:  Ընդամենը քանի գիրք կա երեք պահարանում:- պահարան-2675 գիրք, երեք պահարան-7890գիրգ:
 1. Ուղղանկյան  պարագիծը  26դմ է, իսկ  երկարությունը՝ 11դմ : Ինչքան է ուղղանկյան լայնությունը:-2դմ
 2. Թվերը  ներկայացրու  երկու  արտադրիչների  արտադրյալի  տեսքով  այնպես, որ  արտադրիչներից  մեկը  լինի

3000=1000+2000
75000=70000+5000
28000=20000+8000
724000=723000+1000
827000=825000+2000

Рубрика: մաթեմատիկա, մաթեմատիկաի թեսթեր

Ինքնաստուգում

1.Գտիր 56-ի 9  ստացած մնացորդը:2

2.
S-?                                3 անգամ կարճP-?150 սմ

Լուծում150:3=50սմ150×50=7500սմ150×2+50×2=400սմ
Պատ՝. S=7500սմ2, P=400սմ:

3.(2202-2114):2=88:2=44
4.Դասարանում սովորում է 38 սովորող: Աղջիկները 8-ով քիչ են տղաներից: Քանի տղա է սովորում:
Սովորում է 38 սովորողԱղջիկները 8-ով քիչ են տղաներիցՔանի՞ տղա է սովորում:
Լուծում38-8=3030:2=1515+8=23Պատ՝. 23 տղա:

5.1  3/10 ժամը քանի րոպե է:
60+(60:10×3) =60+18=78րՊատ՝. 78 րոպե: