Տասնորդական թվերի բաժանում։ Կրկնություն

Տասնորդական թվերի բաժանում։ Կրկնություն

Հիշեցում

 

Տասնորդական կոտորակների բաժանում կատարելու համար պետք է՝
ա) բաժանելիի բացարձակ արժեքը բաժանել բաժանարարի բացարձակ արժեքին,
բ)  որոշել նշանը․ ստացված քանորդից առաջ դնել + նշանը, եթե բաժանելին և բաժանարարն ունեն նույն նշանը, և դնել – նշանը, եթե բաժանելիի ևբաժանարարի նշանները տարբեր են։

Առաջադրանքներ

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 8,368 ։ 2,=4,184     դ) 10,5 ։ 7= 1,5        է) 11,223 : 3=3,741
բ) 17,024 ։ 4,=4,256    ե) 6,25 ։ 125=00,5     ը) 374,17 : 31=12,07
գ) 0,0225 ։ 15=0,013  զ) 10,08 ։ 24=0,42        թ) 13,041 : 23=0,567

Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

465,8668 : 26,53=12359,446204

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 40,25 ։ 2,3=17,5 , ե) 35,601։ 0,01=3560,1, թ) 189,1 ։ 0,305=12,344,
բ) 4,221 ։ 0,63=6,7, զ) 0,13464 ։ 0,396=0,34, ժ) 13,536 ։ 0,423=32,
գ) 30,303 ։ 33,3=0,91, է) 14,924 ։ 0,82=18,2, ժա) 0,001 ։ 0,2=0,005,
դ) 9,3456 ։ 10,62=0,88, ը) 788,48 ։ 1,28=616, ժբ) 10,74197 ։ 87,05=0,1234։

Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) 3,87×2,98= 7,74 , գ) 0,32×0,16= 0,48 ,
բ) 8,13×3,03= 24,6339 , դ) 7,25×1,3= 9,425 ։

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 1000 ։ 0,25=40, դ) 1295 ։ 0,37=3500, է) 888 : 0,37=24,
բ) 169 ։ 1,3=13, ե) 276 ։ 2,3=12, ը) 302 : 0,2=151,
գ) 7920 ։ 3,6=220, զ) 10572 ։ 8,81=1,200, թ) 4451 : 44,51=100։

Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան
նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) 1234 ։ 26 > 12,34 ։ 26 , գ) 0,1901 ։ 2 < 1901 ։ 2 ,
բ) 741 ։ 9,4 < 74,1 ։ 9,4 , դ) 7,26 ։ 5,17 > 7260 ։ 5,17 ։
Լրացուցիչ առաջադրանքներ

B բնակավայրից դեպի C բնակավայրը ճանապարհվեց հետիոտ­նը, որի արագությունը 4 կմ/ժ էր։ Նրա հետ միաժամանակ A բնակավայրից դեպի C մեկնեց ավտոբուսը, որի երթուղին անցնում էր B-ով։ Գտե՛ք ավտոբուսի արագությունը, եթե այն 15 ր անց հասավ հետիոտնին, իսկ A և B բնակավայրերի հեռավո­րությունը 11 կմ էր։

11

Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182=76598234
բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5=2314563
գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163=2305633863
դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30=41001113192

Քանի՞ օր է 6 միլիոն ժամը։

6000000:24=250,000

Քանի՞ ժամ է կես միլիոն շաբաթը։

7×24=168
500000×168=84000000ժ.

Реклама
Խնդիրներ

Խնդիրներ

 

math.png

x+8=23
x x 4=52
x x 7+12=26
(x-4)x5=35

 

x-6=y
x+y=18

 

x-4=y
x+y=22

 

7x 5=35
35+7=42

21:3=7
21+7=28
x x 4=y
x-y=39
x:7=y
x+y=54

 

Պաը.`1)18,6

6 – րդ դասարան։ (16.04 – 20.04) մաթեմատիկա

6 – րդ դասարան։ (16.04 – 20.04) մաթեմատիկա

Սիրելի 6 – րդ դասարանցիներ, մենք շարունակում ենք մեր նախագիծը՝ լուծելով մեր տարեկիցների կազմած խնդիրները։  Բոլոր երեխաների կազմած խնդիրները լուծելու ենք։ Եթե քո կազմած խնդիրը դեռ չենք լուծել՝ կլուծենք շուտով։

Կարինե Գոմցյանի                                                                                                                Ձին օրական ուտում է 8կգ աղացած կեր, 10 կգ խոտ: Քանի կիլոգրամ աղացած կեր և խոտ կուտի ձին 10 տարեկանում:

36520 կգ խոտ

29200կգ աղացած կեր

 

2. Ձին խմում է տարեկան 250լ ջուր: Այդ ջրի քանի՞ տոկոսն է կազմում ամառվա խմածը, եթե ամառը խմում է 50լ:

20%

4. Նկարում պատկերված է լողացող սառցալեռ։  Կապիտանը տեսնում է սառցալեռի միայն ջրից վերև գտնվող մասը՝ գագաթը, որի երկարությունը 80 մ է, որը ամբողջ սառցալեռի 1/8 մասն է։    Հաշվիր ողջ սառցալեռի երկարությունը։

էէէ

640 մ

5. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ թիվ պետք է գրել։

էէէ

divided by 3

վոչ մի հավերժ ձերք չունի

6. Հավերը դատարկ զամբյուղում քանի՞ ձու կարող են դնել։

էէէ

վոչ մի հավերժ ձերք չունի

7. Ո՞ր գիծն է ամենակարճը։

էէէ

a

8. Հաշվի՛ր եռանիշ թվերի քանակությունը, այսինքն՝ քանի՞ եռանիշ թիվ կա։ ՀԻմնավորիր պատասխանդ։

900

9. Մեծ խորանարդի մեջ քանի՞ հատ փոքր խորանարդ կարող ենք տեղավորել։

էէէ

37

10. Այս պատկերներից ո”րը ունի ամենափոքր մակերեսը։

էէէ

c