Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Ամառային առաջադրանքների փաթեթ

Գտեք անհայտ՝
ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, գումարը՝ 83,

83-43=40
բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42,

53-42=11
գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, հանելին՝ 14,

15+14=29
դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56,

56:8=7
ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7,

35:7=5
զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է, քանորդը՝ 10:

10×5=50 

Աստղանիշը փոխարինելով թվերով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն.

ա)  21+ 67 = 88, 88-67=21

բ) 73+ 26 = 99  99-73=26

գ)   352— 176 = 176  176+176=352

դ)  451 — 269 = 182    451-182=269
ե)  37 · 14 = 518   518:14=37

զ)  57 · 12 0/12 =696  696:57=12 0/12

է)  798 : 19= 42 798 : 42 =19

Ինչպես կփոխվի գումարը, եթե՝
ա. գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,

+6
բ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը՝  4-ով,

+7 +(+4)=+11
գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը փոքրացնենք 4-ով,

+7 -(+4)=+3
դ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,

-5
ե.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով,

-5+(+3)=-8
զ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք, մյուսը նույնքանով փոքրացնենք:

Մնում է նույնը

Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե՝

ա. նվազելին և հանելին մեծացնենք 6-ով,

Մնում է նույնը
բ.  նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով,

կմեծանա 2-ով
գ.  նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով,

կմեծանա 7-ով
դ.  նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝  3-ով,

կմեծանա 1-ով
ե.  նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով,

կփոքրանա 5-ով
զ.   նվազելին և հանելին նույն չափով մեծացնենք,

կփոքրանա x -ով
է.  նվազելին և հանելին նույն չափով փոքրացնենք:

կմեծանա x -ով

Ինչպես կփոխվի արտադրյալը, եթե՝

ա.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ,

կմեծանա 3 անգամ

բ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,

կմեծանա 6 անգամ
գ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ,

Մնում է նույնը
դ.  արտադրիչերից մեկը փոքրացնենք 3 անգամ,

կփոքրանա 3 անգամ
ե.  արտադրիչերից յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  3 անգամ,

կփոքրանա 9 անգամ
զ.  արտադրիչներից մեկը մեծացնենք, մյուսը նույն չափով փոքրացնենք:

Մնում է նույնը

Реклама
Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Առաջադրանքներ

2.1/2+1/2=2/4
1/7+5/7=6/7
3/5+4/5=7/5
1 1/3+2/3=4/3
2 7/9 + 4/9=12/9
3  2/5 +12 4/5=22
3.9/11-8/11=1/11
6/7-2/7=4/7
Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Նախագծային շաբաթ։ Առաջարկվող խնդիրներ

1) 2 կատուն 2) 3 կատուն 3) 4 կատուն 4) 6 կատուն

Խնդիր 2. Արմենը մաթեմատիկայից ստացել է երեք գնահատական, որոնց միջին թվաբանականը 8 է։ Եվս մեկ գնահատական ստանալուց հետո նրա գնահատականների միջինը դարձավ 7։ Ի՞նչ գնահատական ստացավ Արմենը։

1) 4  2) 5   3) 6    4) 8

Խնդիր 3. Ամսագիրն արժե 400 դրամ, իսկ գիրքը նրանից 60%-ով թանկ է: Պարզել, թե քանի՞տոկոսով է ամսագիրն էժան գրքից:

1) 40  2)37,5   3)50    4)60

Խնդիր 4. Քանի զրոներով է վերջանում 1-ից մինջև 27-ը բոլոր բնական թվերի արտադրյալը:

Պատ.`4 

Խնդիր 5. 18 հատ քարտերից յուրաքանչյուրի վրա գրված է 4 կամ 5 թիվը: Հայտնի է, որ բոլոր քարտերի վրա գրված թվերի գումարը բաժանվում է 17-ի: Քարտերից քանիսի՞ վրա է գրված 4 թիվը: 1

Պատ.՝37

Խնդիր 6. Հայրը որդուց մեծ է 4 անգամ։ 20 տարի հետո նա որդուց մեծ կլինի 2 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է հիմա հայրը։

Պատ.՝80

Խնդիր 7. Շուկայում ապրանքները փոխանակում են՝ ըստ աղյուսակի: Առնվազն քանի՞ հավ պետք է Պետրոսը բերի շուկա, որպեսզի կարողանա տուն տանել մեկ սագ, մեկ հնդկահավ և մեկ աքլոր: Փոխանակման աղյուսակ

1 հնդկահավ => 5 աքլոր, 1 սագ+2 հավ => 3 աքլոր, 4հավ => 1 սագ

Խնդիր 8. Արմանը մտապահեց մի թիվ, բաժանեց այն 7-ի, ստացվածին գումարեց 7 և վերջապես ստացված արդյունքը բազմապատկեց 7-ով: Այդպես նա ստացավ 777 թիվը: Ո՞ր թիվն է մտապահել Արմանը:

1) 111 2) 728    3) 722      4) 567

Խնդիր 9. Բանվորը գերանները կտրում է սղոցով: Յուրաքանչյուր գերանը գոնե մեկ անգամ կտրելով, 53 կտրումով նա ստացավ 72 փոքր գերան: Քանի՞ գերան կար սկզբում:

1) 17   2) 18    3) 19    4) 21

Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Ռեբուսներ, բառախաղեր

 1. Երեխաները որոշել են ուտել ամբողջ շոկոլադը, որը մայրիկը թաքցրել էր նկուղում։ Նրանք գիտեին, որ մայրիկը նկուղի կողպեքը հատուկ գաղտնաբառի միջոցով է բացում, որը հորինել էր փականագործը և գրել մանուշակագույն թղթին։ Ահա թուղթը նրանց ձեռքին է, օգնի՛ր երեխաներին գտնել գաղտնաբառը․ փոխարինի՛ր տառերը թվերով և բաց արա՛ կողպեքը․
  ՄառաՎարդանի և տատիկի տարիքի գումարը ճիշտ պապիկի տարիքին էր հավասար։ Վարդանը վերցրեց կավճի կտորը և մեծ-մեծ տառերով գաղտնագրեց նրանց տարիքները կապող բանաձևը։ Քանի տարեկան էր տատիկը, պապիկը և իքնը Վարդանը։
 2. լուծում
 3. 27+18=45

 

Մառա

 

Փոխարինիր թվերով

12+64=76

Հար+ար=մուկ

Բառախաղ․
ա)Արևմուտք23բ)

23.png
գ)արևելիան դպրոց
մաթ

հյուսիսային դպրոց

դ)
2.png

ապարան
ե)
3

ծաղկաման

Գլուխկոտրուկներ․
ա․
a

69

բ․
img_20180221_232319-1322361065.jpg

36

գ․
e

Քառակուսու կողմի երկարությունն արտահայտվում է բնական թվով։ Նրա պարագիծը գտնելիս աշակերտը ստացավ մի բնական թիվ, որը վերջանում էր կենտ թվանշանով։ Բացատրե՛ք, թե ինչու կարելի է պնդել, որ նա սխալ է թույլ տվել։

Սխալ է,որովհետև ցանկացած բնական թիվը 4-ով անգամելիս վերջանում է զույք թվով:

Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Ինքնաստուգում ։ 6-րդ դասարան

Լուծի՛ր հավասարումները․ /1 միավոր/
ա) (-9)+9 = 0
բ) 445-445 =0
գ) 36+28 = 64
0,5 x 4,5+ 2,25=0
ե) 2  + 8 = 2 x  + 6
զ) 29 +1 = 3 x 0 + 1 — 1
է) x — (x+2x-2) = 4
լուծում չունի

 1. /3 միավոր/
  Ա․ 2կգ խնձորի և 1կգ սալորի համար վճարեցին 1800 դրամ։ Որքա՞ն արժե է 1կգ խնձորը և 1կգ սալորը, եթե 1կգ խնձորը 180 դրամով թանկ է 1կգ սալորից։
 2. Լուծում
  180+180=360
  1800-360=1440
  1440:3=480
  480+180=660
  Պատ.`660դր խնձոր և 480դր սալոր:
 3. Բ․ Հայրն ու Որդին միասին բռնեցին 15 ձուկ։ Քանի՞ ձուկ բռնեցին նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե հայտնի է, որ հայրը 3 ձուկ ավել է բռնել։
 4. 15-3=12
 5. 12:2=6
 6. 6+3=9
 7. Պատ՝հայրը բռնեց 9 ձուկ,իսկ որդին 6 ձուկ:
 8.  

  Գ․ Երկու հետիոտն միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գյուղերից։ Առաջին հետիոտնի արագությունը հավասար է  երկրորդի արագության 2/3 մասին։ Գտե՛ք այդ արագությունները, եթե գյուղերի հեռավորությունը 20 կմ է, և հետիոտները հանդի­պել են դուրս գալուց 2 ժամ անց։

 9. Безымянный
 10. Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով. /2միավոր/
  ա) 7 կգ 344 գ=7,344
 11. գ) 1 կգ 600 գ=1,600
 12. ե) 10 ց 75 կգ 110 գ=1075,11
 13. բ) 13 կգ 45 գ=13,45
 14. դ) 4 ց 15 կգ 23 գ=415,23
 15. զ) 188 գ=0,188
 16. Արհեստանոցը պիտի 40 օրում պատրաստեր 3200 ծխնի։ Սակայն արհեստանոցը 1 օրում 20 ծխնիով ավելի էր պատրաստում, քան նախատեսված էր։ Ժամկետից քանի՞ օր շուտ կատարվեց պատվերը։
 17. Լուծում
 18. 1)3200:40=80
  2)80+20=100
  3)3200:100=32
  4) 40-32=8
 19. Պատ՝8 օրում: 

/3 միավոր/
math81.-3/10+47/10=44/10=4 2/5
23/8+(-16/13)=1 67/104
37/10+(-42/5)=-47/10=-4 7/12
-9/14+9/7=9/14

2.-71/10 x 23/10=-1633/100=-16 63/100
-16/17 x -11/8=22/17=1  5/17

3.17/5:-6/5=-17/6=-2  5/6
-2/3:11/6=-4/11

Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Տասնորդական թվերի բաժանում։ Կրկնություն

Հիշեցում

 

Տասնորդական կոտորակների բաժանում կատարելու համար պետք է՝
ա) բաժանելիի բացարձակ արժեքը բաժանել բաժանարարի բացարձակ արժեքին,
բ)  որոշել նշանը․ ստացված քանորդից առաջ դնել + նշանը, եթե բաժանելին և բաժանարարն ունեն նույն նշանը, և դնել – նշանը, եթե բաժանելիի ևբաժանարարի նշանները տարբեր են։

Առաջադրանքներ

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 8,368 ։ 2,=4,184     դ) 10,5 ։ 7= 1,5        է) 11,223 : 3=3,741
բ) 17,024 ։ 4,=4,256    ե) 6,25 ։ 125=00,5     ը) 374,17 : 31=12,07
գ) 0,0225 ։ 15=0,013  զ) 10,08 ։ 24=0,42        թ) 13,041 : 23=0,567

Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

465,8668 : 26,53=12359,446204

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 40,25 ։ 2,3=17,5 , ե) 35,601։ 0,01=3560,1, թ) 189,1 ։ 0,305=12,344,
բ) 4,221 ։ 0,63=6,7, զ) 0,13464 ։ 0,396=0,34, ժ) 13,536 ։ 0,423=32,
գ) 30,303 ։ 33,3=0,91, է) 14,924 ։ 0,82=18,2, ժա) 0,001 ։ 0,2=0,005,
դ) 9,3456 ։ 10,62=0,88, ը) 788,48 ։ 1,28=616, ժբ) 10,74197 ։ 87,05=0,1234։

Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) 3,87×2,98= 7,74 , գ) 0,32×0,16= 0,48 ,
բ) 8,13×3,03= 24,6339 , դ) 7,25×1,3= 9,425 ։

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 1000 ։ 0,25=40, դ) 1295 ։ 0,37=3500, է) 888 : 0,37=24,
բ) 169 ։ 1,3=13, ե) 276 ։ 2,3=12, ը) 302 : 0,2=151,
գ) 7920 ։ 3,6=220, զ) 10572 ։ 8,81=1,200, թ) 4451 : 44,51=100։

Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան
նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) 1234 ։ 26 > 12,34 ։ 26 , գ) 0,1901 ։ 2 < 1901 ։ 2 ,
բ) 741 ։ 9,4 < 74,1 ։ 9,4 , դ) 7,26 ։ 5,17 > 7260 ։ 5,17 ։
Լրացուցիչ առաջադրանքներ

B բնակավայրից դեպի C բնակավայրը ճանապարհվեց հետիոտ­նը, որի արագությունը 4 կմ/ժ էր։ Նրա հետ միաժամանակ A բնակավայրից դեպի C մեկնեց ավտոբուսը, որի երթուղին անցնում էր B-ով։ Գտե՛ք ավտոբուսի արագությունը, եթե այն 15 ր անց հասավ հետիոտնին, իսկ A և B բնակավայրերի հեռավո­րությունը 11 կմ էր։

11

Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182=76598234
բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5=2314563
գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163=2305633863
դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30=41001113192

Քանի՞ օր է 6 միլիոն ժամը։

6000000:24=250,000

Քանի՞ ժամ է կես միլիոն շաբաթը։

7×24=168
500000×168=84000000ժ.