Рубрика: մաթեմատիկա 5

Տրամաբանական առաջադրանքներ

 1. Իտալական մի համալսարանում  100 ուսանողների առաջարկվեց սովորել անգլերեն և գերմաներեն: Միայն քննության ժամանակ պարզ դարձավ, որ նրանցից 10-ը  չի սովորել լեզուներից որևէ մեկը: Իսկ անգլերենից քննություն հանձնել էր մնացածից 83-ը,
   գերմաներեն` 75-ը: Քանի՞սն էին ուսանողներից հանձնել քննություն միայն անգլերենից , միայն գերմաներենից և քանի՞սն էին հանձնել և՛ գերմաներենի քննություն, և՛ անգլերենի:
 2. Գտնելով օրինաչափությունը փոխարինիր ?-ները թվանշաններով:
  10 3 6 7 ?
  1 ? 5 4 9
 3. Դավիթը Արմանից խնդրեց մի կոնֆետ, որպեսզի իրենց  կոնֆետների թիվը հավասարվի: Հանկարծ Արմանը նկատեց Դավիթի կոնֆետների տուփին և տեսավ, որ նա կերել է ամբողջը: Քանի՞ կոնֆետ ուներ Արմաը:
 4. Օգտագործելով 8 հատ 8 և  “+” նշանը ստացեք 1000:
 5. 1 2 3 4 5 6 7   թվերի միջև տեղադրեք գումարման նշանն այնպես, որ ստանանք 100:
 6. Ամառային ճամբարին մասնակցում են 14 տղաներ:
  Նրանցից 4 հոգի ճամբար էր գնացել իր 3 եղբայրների հետ:
  Նրանցից 6 հոգի ճամբար էր գնացել իր 2 եղբայրների հետ:
  Նրանցից 2 հոգի ճամբար էր գնացել իր 1 եղբոր հետ:
  Նրանցից 2 հոգի ճամբարում եղբայր չուներ:
  Պարզել, թե քանի՞ հատ ընտանիքից էր երեխա գնացել ճամբար:
Реклама
Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
Խորանարդի կողը 3 դմ է, ինչքան կլինի ամբողջ մակերևույթի մակերեսը:
Հիշեցում: Խորանարդի բոլոր նիստերը քառակուսիներ են:

3 х 6=18

Առաջադրանք 2.
Ուղղանկյունանիստի չափումներն  են (երկարություն, լայնություն, բարձրություն) 3սմ, 8սմ, 5 սմ:
 Ինչքան կլինի ամբողջ մակերևույթի մակերեսը:

Առաջադրանք 3.
Հաշվիր`
1.12/13+11.1/13=12 25/13
2/5+1.1/5=8/5
3.14/31+13.1/62=1021/62
1.1/2×1.1/3=6/1
2.1/4 x1.1/10=99/40
3.1/9:1.2/9=252/99

Առաջադրանք 4.
Գտիր օրինաչափությունը  և հաջորդ անդամը`

2, 6, 4, 12, 10, 30, 28,

2

Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա 5

Գարնանային արձակուրդի Մաթեմատիկական աշխատանք

1.Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝  դրա 5/6-մասը:  Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագուններում:

36:6=6×5=30 

36+30=66

Պատ`66 ուղևոր

2.A-ից B    ճանապարհը  900կմ: Միաժամանակ A  կետից դուրս եկավ ավտոբուսը,  որի արագությունը 40կմ/ժ է, իսկ B կետից մեքենան՝ 60 կմ/ժ արագությամբ:  Քանի՞ ժամ հետո  նրանք կհանդիպեն:

Պատ.՝ 24 ժամ հետո

3.Գծի՛ր ուղղանկյունանիստ,որի երկարությունը լինի 18սմ, լայնությունը՝ 2դմ,իսկ

բարձրությունը՝ 21սմ:Հաշվի՛ր նրա ծավալը :

Հուշում.  1դմ=10սմ

Պատ.՝ 7560 սմ 3

4.Ուղղանկյան երկարությունը 24 սմ,իսկ լայնությունը երկարության 2/3 մասը:Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:

24:3=8×2=16 սմ

24+24+16+16=48+32=80 սմ

24×16=384

Պատ.՝384

5.Կոտորակները կրճատիր

25/100=25:5/100:5=5/20=1/4

11/66=11:11/66:11=1/6

10/600=10/2/600:2=5/300=1/60

60/15=60:15/15:15=4/1

6.Կոտորակները համեմատիր

1/4 < 3/4

5/8  >    1/4

9/11 <   3/22

7. Քանի՞  գրամ է  7կգ 800 գրամը:-7800 գրամ

Քանի՞  րոպե է 1/12ժամը:—720 րոպե

Քանի՞ մետր է 2կմ  300մ-ը: — 203 մետր

Քանի՞ վայրկայան է1/5   րոպեն:-300 վարկյան

8.Ավտոմեքենան առաջին երեք ժամում անցավ

80կմ/ժ արագությամբ,իսկ հաջորդ երկու ժամում,յուրաքանչյուրում`

30կմ/ժ-ով արագ:Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ այդ  5 ժամում:

80×3=240 կմ

80+30=110 կմ

110+30=140 կմ

240+110+140=490 կմ

Պատ.՝ 490 կմ

9. Գտիր`

 

1մ-ի 1/5  մասը-20 մմ

3մ-ի 1/50 մասը-6 սմ

2ժ-ի 1/2 մասը-60 րոպե

4տ-ի 1/5 մասը-8 ց

10տ-ի 1/10 մասը-10 ց

10.Երկնիշ թվից հանում ենք իր թվանշանների գումարը: Եթե տարբերությունը երկնիշ թիվ է ստացվում, նորից նույն գործողությունն ենք կատարում՝ այդ թվից հանում ենք իր թվանշանների գումարը: Այդպես շարունակում ենք, մինչև տարբերությունը միանիշ թիվ ստացվի: Ինչ ես կարծում, որ միանիշ թիվը կստացվի:

Рубрика: մաթեմատիկա 5

մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
Կրճատիր`
25/50=1/2
10/12=5/6
24/24=1/1
55/100=11/20
1000/2000=10/20
300/600=3/6
11/77=1/7
22/30=11/15
Առաջադրանք 2.
Գումարիր կոտորակները`
1/21+3/21+117/21=121
2/5+2/5=4/5
11/49+24/49=35
3/4+1/4=4/4
Վարժ.798
 5 х 4=20
12 х 7=84
25 х 20=500
31 х 30 =93
85 х 15=1095
40 х 18=820
Վարժ.804
1)8+4=12
2)30-12=18
3)18:3=6
Рубрика: մաթեմատիկա 5

մաթեմատիկա

Վարժ.1173

8/35,9/35=17/35

14/7,85/7=99/7

4/15,8/15,3/15=15/15
38/93,16/93,105/93=159/93

36/127,9/127=45/127

34/100,116/100=134/100

Վարժ.1174

3/6,3/6=6/6=1

3/5,2/5=5/5=1

5/10+5/10=10/10=1

4/8,4/8=8/8=1

2/4,2/4=4/4=1

Վարժ.1175

Այո

Վարժ.1176

Լուծում

9/16,7/16=16/16

Վարժ.1177

Լուծում

3/8,5/8=8/8

Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա 5

մաթեմատիկա

1.Կրճատիր կոտորակները`
23/46=23:23
              —-    = 1/2
              46:23
12/120=    12:12
                ——   = 1/10
                 120:12
                45:5
 45/55= ——  = 9/11
                  55:5
                   60:2
60/222= ——   =30/111
                   222:2
                  144:12             12:12
144/12=——=12/12=—- = 1/1
                 12:12                  12:12
                         3000:3000
3000/6000=——— = 1/2
                           6000:3000
            12:4
12/8=——— =3/2
              8:4
 
2.Գրիր 5 հատ անկրճատելի կոտորակ, 5 հատ անկանոն, 5 հատ կանոնավոր:
անկրճատելի
1/10
2/3
4/5
1/2
2/7
անկանոն
6/5
10/4
9/5
6/2
8/4
կանոնավոր
5/8
6/10
8/9
4/7
9/10
3. Նշված կոտորակները բերեք 48-ին հավասար հայտարարով:
1/2=24/48
48:2=24
        1  х 24
1/2=—- =24/48
         2 х 24
2/3=
48:  3=16
       2 х 16
2/3=—— =32/48
        3 х 16
10/24
48:24=2
            10 х 2
10/24= ——= 20/48
             24 х 2
5/24
48:24=2
           5 х 2
5/24=——-=10\48
            24 х 2
1/6
48:6=8
           1 х 8
1/6=——-=8/48
            6 х 8
3/8
48 : 8=6
            3 х 6
3/8=——- = 18/48
           8 х 6
25/48
48 : 48=1
                25 х 1
25/48=—— =25/4854
               48 х 1
4.Առաջադրանք գրքից` 1138, 1085, 1087, 1090
Վարժ՝1138
306,504=9,2
24,88=8,2
402,36=6,2
Վարժ`1085
Պատ՝16 ամ.
Լուծում
1)2 + 3=5 լ.
2)2 х 1000=2000
3)3 х 500=1500
4)2000 + 1500=3500
5)3500:5=700
                                                                      Պատ՝700
Խնդիր՝1090
1)900:3=300 դրամ
2)300-10=290 դրամ
3)300+10=310 դրամ
Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
Գտիր 1/2 -ին հավասար կոտորակներ /հինգ հատ/, օրինակ`
  1/2=2/4=3/6,4/8,8/16,16/32,32/64
Գտիր 3/11 -ին հավասար կոտորակներ /հինգ հատ/:

6/22,12/44,24/88,48/176,96/352:
Գտիր 4/5 -ին հավասար կոտորակներ /հինգ հատ/:
8/10,16/20,32/40,64/80,128/160:
Առաջադրանք 2.
Գտիր 625-ի  1/5 մասը:

625:5 х 1=105
Գտիր 8040-ի 1/10 մասը:

8040:10 х 1=804
Գտիր 2400-ի 2/3մասը:

2400:3 х 2=1600
Գտիր 7200-ի 1/2մասը:

7200:2 х 1=3600
Գտիր 125800-ի 7/8մասը:
125800: 8  х  7=110075
Առաջադրանք 3.
Գարեգինն  ուներ 24000 դրամ: Ծախսեց 1/5 մասը: Որքան մնաց:
24000:5 х 1=4800
Առաջադրանք 4.
Արտյոմն  անոթում լցրեց 150  գրամ ջուր: Անոթի որ մասը լցրեց, եթե  անթում տեղավորվում է 1200 գրամ ջուր:
1200:150 х 1=8                                                       Պատ՝1/8մասը
Աշխատանք գրքից, համար1079, 1080 դ

1079ա)563002889321

1080)

153434+643=154077

154077:203=759

29857+698=30555

30555:97=315

759-315=444