Рубрика: Без рубрики, Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

Էջ՝ 20-23՝    առ․՝ 57-61;

Վարժ.57

Снимок

ա)10a=10

բ)15a2b=15

գ)127b3c4=127

դ)a=1

ե)ce=1

զ)(-8)e4k7=-8

է)(-16) k2p=-16

ը)20p2x5=20

թ)-x3y2=-1

ժ)1/2ac=1/2

վարժ.58

L

ա)1 1/2 a=2

բ)b=1

գ)-c=-1

դ)4ab=4

ե)-2a=-2

զ)20b2=20

է)10 a2bc=10

ը)7b=7

թ)5a2bc=5

ժ)3a2bc=3

ի) -6,41a=41

լ)8,3ab=3

խ)24b=24

ծ)3/25 b5=25

կ)15p2=15

հ) 2 1/4 b2=4

վարժ.59

jj

ա)6b

բ)32a

գ)-8b3

դ)

ե)

զ)

է)12b7c3

ը) -12e3k5

Реклама
Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ 7-1

Վարժ.5

ki

ա)իմաստ չունի

բ)իմաստ ունի

գ)իմաստ չունի

դ)իմաստ ունի

Վարժ.23

Снимок

ա)v+t

բ)a.b

գ)k+k+t+t

դ)a.b.c

Վարժ.24

rtyui

ա)a,a

բ)a,b

գ)a,b+c,d

դ)a,d+b,c

ե)a,d+b,c

զ)d,c+b,a

Վարժ.25

p
ա) a+b=c, a:b=c, a-b=c, axb=c
բ) 3+c=d, 3:c=d, 3-c=d, 3xc=d

 

Рубрика: Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ

վարժ.36
3ab, (-6)dc, 7xyz, 4a, 3ab, 20ak, -2abc
Վարժ.37
0, 0, kpx, abm,+941abc, -1xyz
վարժ.41
16ad, 3c, -12kcp, -p, +k, զ)0, -2,5, 18abx
վարժ.25

ա) ax+b=c

a:b=c

a-b=c, ab=c

բ) 3-c=d

3+c=d

3:c=d

3xc=d

Рубрика: Հանրահաշիվ

Առաջադրանքների մուտքագրում և լուծում

 •  Օգտագործելով MS Word ծրագիրը մուտքագրիր առաջադրանքը և լուծիր․

  1․ Կատարիր գումարում․
  IMAG1101_1.jpg2․

ա)3/7+2/7=5/7

բ)4/9+5/9=9/9

գ)4+2/7=1/1

դ)17 2/3+6=23 2/3

ե)5 3/4+1/4=5 4/4

զ)5/8 +6 3/8=6 8/8

է)3/2+5=5 3/2

ը) 5 3/11+ 2 5/11=7 8/11

թ)2 3/8+3 1/4=5 5/8

ժ)3 5/6+2 1/8=5 23/24

ժա)6 3/5 + 2 2/1=8 11/10

ժբ)5 2/9+11 6/7=16 68/63

ժգ)13 7/15+8 17/20=21 79/60

ժդ)17 15/22 +9 16/33=26 77/66

ժե)28 11/18+14 31/45=42 117/90

 • Կատարիր հանում․
  IMAG1102_1.jpg

ա)4/5-2/5=2/5

բ)7/12-5/12=2/12

գ)6 5/8-4=2 5/8

դ)3 5/7 -2/7=3 3/7

ե)5 7/10-1 3/10=4 4/10

զ)5/6-1/4=14/24

է)2/3-3/7=23/21

ը)3 5/9-1/3=3 9/2

թ)13 5/7 -9 2/5=4 11/35

ժ)3 7/12-2 9/20=1 8/60

ժա)18-3/19=18 3/19

ժբ)16-3 5/8=13 5/8

ժգ)11 1/3-6 1/2=5  1/1

ժդ)7 8/15 — 2 7/10=5  5/30

ժե)13 3/11 -6 25 33=8 16/33

 • 3․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք թվանշաններ այնպես, որ
  ա․  5244  թիվը բաժանվի 12-ի,
  բ․   5652   թիվը բաժանվի 36-ի,
  գ․   612  թիվը բաժանվի 45-ի,
  դ․   2574 թիվը բաժանվի 72-ի։
 • Լրացուցիչ առաջադրանքներ
  4․ Ապացուցեք, որ 1234 ․․․ 1920 թիվը՝
  ա․  բաժանվում է 12-ի ,          բ․ չի բաժանվում 36-ի։

  5․ Ապացուցեք, որ 666․․․6   /66 հատ/ թիվը բաժանվում է 18-ի։
  6․  Ապացուցեք, որ 555․․․ 5  /15 հատ/ թիվը բաժանվում է 15-ի։

Рубрика: Հանրահաշիվ

Մաթեմատիկա

Նվազագույնը քանի անգամ պետք է 2014 թիվը գրել իրար կողքի որպեսզի ստացված թիվը բաժանվի 9-ի:

Պատ՝ անգամ

Գտնել 100 նիշ բնական թիվ, որը բաժանվում է իր թվանշանների գումարի վրա (թվի գրությամ մեջ զրոներչպետք է լինեն):

Պատ՝111…….3

Վաճառողի մոտ կա 20 տարբեր գույների փուչիկներ` դեղին, կանաչ, կապույտ և կարմիր: Այդ փուչիկներից17-ը կանաչ չեն, 5-ը կարմիր է, իսկ 12-ը դեղին չեն: Քանի՞ կապույտ փուչիկ կա վաճառողի մոտ:

Պատ՝կապույտ

Կարելի է  արդյոք  գտնել  n  բնական  թվեր,  որոնց  գումարը  հավասար  լինի  նրանց  արտադրյալին:

2 x 2=4

2+2=4

Պատ ՝այո, կարելի է: 

Քանի՞ եղանակով կարելի է 500 դրամանոցը մանրել 10 և 50 դրամանոցներով:

Պատ՝ 9: 

Հնարավոր է արդյոք 1, 2,…, 21 բնական թվերը այնպես բաշխել մի քանի խմբերիոր այդ խմբերիցյուրաքանչյուրում եղած ամենամեծ թիվը հավասար լինի այդ խմբում եղած մյուս թվերի գումարին:

Պատ՝ 3 x 7=21 

Կնոջը հարցրինթե քանի՞ տարեկան է նաԻսկ նա պատասխանեց. <<չհաշված շաբաթկիրակին՝ 30տարեկան>>: Իրականում քանի՞ տարեկան էր կինը: 

Պատ՝52 x 2=104

104 x 30=3120