Рубрика: Без рубрики, մայրենի, Իմ գրադարանը

Ամառային արձակուրդներին կարդացած ամենա հետաքրքիր գիրքը

Ես ամառային առձակուրդներին կարդացել եմ  Րաֆֆու «Սամվել»պատմական վեպը,որը ինձ

շատ  հուզեց,որրովհետև գիրքը սկզբից մինչև վերջ ներշնչված էր գրողի Հայրենասիրական

ոքով:Այնտեղ վեպի գլխավոր հերոսը ՝Սամվելն  է, որը շատ հայրենասեր տղա էր: Վեպը ներառված է հայկական ուսումնական ծրագրի մեջ։ Դրա հիմնական գաղափարներից են հայրենասիրությունը և ազատագրական պայքարի կոչը։ Բոլոր հերոսները հայրենասիրություն են խորհրդանշում, նույնիսկ կանայք, ովքեր (Աշխենը, Համազասպուհին, թագուհի Փառանձեմը) պատրաստ են իրենց արյունը թափել հանուն հայրենիքի։

Գործողությունը տեղի է ունենում դարի Հայաստանում, երբ պարսից արքա Շապուհը գերում էԱրշակ Բ-ին և Հայաստանը մնում է անպաշտպան։Մերուժան Արծրունին և Վահան  Մամիկոյանը դավաճանում են հայրենիքը և սկսում են ծառայել Շապուհին։ Վահան Մամիկոնյանի որդի Սամվելը, իմանալով հոր դավաճանության մասին, որոշում է եղբոր՝Մուշեղ Մամիկոնյանի հետ պաշտպանել Հայաստանը։ Սամվելը սպանում է իր հորը հայրենիքը և կրոնը դավաճանելու համար։ Իսկ հայկական եկեղեցում պարսկացած մոր արյունով հանգցնում է վերջին պարսկական կրակը իր հայրենիքում։

Ինց  դուր եկած հատվածներն են՝

Սամվելը  Թախծալի  աչքերով  նայեց կրակի վրա, նայեց և մոգերի վրա:Փոփոխությունը չափազանց անմխիթարական էր:Մտաբերեց, որ այժմյան ատրուշանը այն եկեղեցին էր, որտեղ աղոթոլ էին յուր  նախնիքը, և որի սուրբ ավազանից ինքը ծնունդ էր   առել:-Մա՛յր,-

Ասաց նա խռովալ ձայնով,-ես ինձ բոլորովին  դժբախտ եմ Համարում, որ վերադառնալով իմ

Հայրենական ամրոցը ,ամեն կարգ, ամեն սրբություն  պանգարված եմ գտնում:Եթե ցանկանում ես որ ես քո որդին լինեմ ,Հանգցրո՛ւ այդ կրակը:Մոր  աքերը  վառվեցան բարկության բոցով:-Ես աստվածապան լիներ կարող չեմ,Սավել,- պատասխանեց նա, զայրացած կերպով  Հրաժարվելով:-Եթե դու իմ որդին ե,պետք է երկրպագություն տաս այն սրբությանը,որ պաշտում է քո մայրը:

-ՈՒրեմն, ես կսպանեմ քո աստուծուն,մա՛յր:

-Չե՛ս համարձակվի, Սամվել:

Մոգերն ու մոգպետը երկյուղից մի կողմ քաշվեցան :Սամվելի  մարգիկը շրջապատեցին նրանց:Բազմությունը ապշած կերպով նայում էր, թե ի՛նչո վ կվերջանա մոր և որդու կռիվը:

Տիկինոջ դրանիկների մի քանիսը իրանց ձեռքը տարան դեպի սրերը և զայրացած դեմքով սպասում էին նրա  հրամանին :Սամվելի մարդիկը նկատեցին այդ,իրանք նույնպես ձեռքները

Տարան դեպի սրերը:Անզուսպ կատաղությունը տիրեց դժբախտ որդուն:Նրա սպառնական դեմքը այդ րոպեում ահռելի եր:Խորին վրդովմունքով դարձավ դեպի մայրը, ասելով.

— Կրկնում եմ, մայր, հանգցրո՜ւ այդ կրակը…

— Անկարելի է, Սա՜մվել…

— Կրկնում եմ, հանգցրո՜ւ այդ պղծությունը, եթե ոչ…

— Եթե ոչ, ի՞նչ կանես…

— Քո արյունով կհանգցնեմ…

— Անիրա՛վ…

— Թող մարդիկ ինձ անիրավ կոչեն, թո՜ղ մարդիկ ինձ եղեռնագործ կոչեն, ահա՜ այն սուրը, որ սպանեց դավաճան հորը, կսպանե և ուրացող մորը…

Վերջին խոսքերի հետ` նա ձեռքը տարավ դեպի մոր գլուխը, բռնեց երկար գիսակներից, քարշ տվեց կրակի սեղանի մոտ: Սուրը շողաց, տաք արյունըթափվեցավ սեղանի վրա…

Բազմության միջից լսելի եղան ուրախաձայն աղաղակներ.

— Արժանի՛ էր…

Բառակապակցություննե

Ծածկյալ մտքեր

Լեռնային ցանց

Անձուկ հյուսվածքի

Մարմնացած անհամբերություն

Ուրախ նժույգ

Զանգակաձև  կոճակներ

Ընտիր նժույգներ

Փոթորկային գիշերին

Արքայական կալվածք

անթափանցիկ մառախուղով

գույնզգույն խճեր

բնության պատկերներ

Փոթորկային գիշերին հաջորդեց գարնանային խաղաղ, հովասուն առավոտը: Ողական ամրոցը շրջապատող ծառազարդ բլուրները մխում էին ձյունի պես ճերմակ գոլորշիներով: Սար ու ձոր, դար ու դաշտ պատած էր անթափանցիկ մառախուղով: Օդի մեջ լողացող ջրային շիթերը, արեգակի առաջին ճառագայթներից, վառվում էին միլիոնավոր ոսկյա հուլունքների նման: Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների նախշուն ծաղիկները, ցողված անձրևային կաթիլներով, կարծես սփռված լինեին գույնզգույն գոհարներով:

նկարագրող տողերը

Նրա մոտ կանգնած էր Աշխենը: Նազելի օրիորդի մտահույզ հայացքը դարձրած էր դեպի սգավոր աղբյուրը, որ, պարզ արծաթփայլ վտակի նման, դուրս հոսելով մի ժայռի ճեղքվածքից, ցած էր թափվում և , համբուրվելով ու գրկելով յուր ուղին զարդարող գույնզգույն խճերի հետ, արագ վազում էր, և յուր թախծալի շշնջյունով, կարծես, ասում էր ափերին, «Մնաք բարյա՛վ, մենք այլևս չենք տեսնվի…»:

 

— Այժմ կասեմ քեզ, սիրելի Աշխեն, թե ինչո՞ւ համար եկա կամ ո՞ւր եմ գնում: Երկու սիրելիներ դրած են իմ առջև, մեկը վտանգի մեջ գտնվող հայրենիքը, մյուսը, վտանգի մեջ գտնվող կինը` դու: Երկուսն էլ ինձ համար հավասար չափով պաշտելի են, երկուսն էլ ինձ համար հավասար չափով անգնահատելի են: Երկուսի ձայնն ևս կոչում են ինձ: Երկար ես տանջվում էի այն մտքով, թե դեպի ո՞րը դիմեմ: Երկուսի համար ևս ես ուխտել եմ անկեղծ անձնազոհություն: Բայց իմ զգացմունքները դժվարացնում են ինձ վճռել, թե ո՞րին պետք է նվիրել առաջին զոհը: Ահա՜, իմ սրտագին ըղձերը, իմ ամենաջերմ փափագները թափում եմ քո առջև, սիրելի Աշխեն, դու ցույց տո՜ւր ինձ ճանապարհը , թե դեպի ո՛րը գնամ: — Դեպի հայրենիքի փրկության գործը, — պատասխանեց օրիորդը ոգևորված ձայնով: — Դու ինձ արժան չես լինի, Սամվել, եթե քո արյունը չխառնես այն անբավ արյան հեղեղների հետ, որ պիտի թափվին մեր աշխարհի ազատության համար: Եվ ոչ ես արժան կլինեմ քեզ, եթե նույնը չանեմ…:

Ես մեծ հետաքրքրությամբ ընթերցեցի  Րաֆֆու «Սամվել»պատմական վեպը:Խորուրդ եմ տալիս որ բոլորը ընթերցեն  այս գիրքը:

 

Реклама
Рубрика: Իմ գրադարանը

Դեպի գրադարան

Рубрика: նախագային ուսուցում, Իմ գրադարանը

Գրքերի ճամփորդությունը

Իմ շրջիկ գրադարանը

Այսոր մեզ հյուր եկավ ընկեր Մարի:Նա շատ գրքեր էր բերել որ մենք կարդանք:Ընկեր մարին մեզ բացատրեց որ չի՝ կարելի գրքերը պոկել,չի կարելի գրքերի մեջ գրել,և չի կարելի ճմրթել գրքերը:Ես ընտրեցի «Փոքրիկ  Իշխանը»:Փոքրիկ  Իշխանը գրել է «Անտուան դը Սենտ-էքզյուպերը:  Մեզ տվել են ժամանակ 15-20 մենք կարդացինք և պատմեցինք:Շատ հետաքրքիր եր կարդալ:Խորուրդ եմ տալիս կարդալ Փոքրիկ  Իշխանը շատ հետաքրքիր եր և ծիծաղելի: