Рубрика: Աշխարհագրություն 7

Գյուղատնտեսություն

 

1.Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Դա անասնապահությունն է և բուսաբուծությունն:

2.Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:

Գյուղատնտեսական արտադրությունն արդյունաբերական արտադրությունից տարբերվում
է նաև իր տարեկան ռիթմով, ավելի կոնկրետ` արտադրության սեզոնային բնույթով:Արդյունաբերական արտադրությունը (բացառությամբ շաքարի, մրգաբանջարային պահա-ծոների արտադրության) շուրջտարյա է։

3.Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ չյուղերի հետ, բերել օրինակներ:

Գյուղատնտեսությունից ստանում են մթերքներ,որոնց միջողով աշխատում է արդյունաբերությունը։ 

4․Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ:

Գյուղատնտեսական արտադրությանկազմակերպման հին ուղղությունը էքստենսիվն է, երբ հողագործության արտադրանքիծավալն աճում է ցանքատարածքների ավելացման` ընդարձակման, իսկ անասնապահությանարտադրանքի ծավալը` կենդանիների գլխաքանակի ավելացման շնորհիվ:
Որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության արտադրանքիավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է ծառայել գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը: Գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվողհողի միավոր տարածքից` մեկ հեկտարից ստացվող բերքի` բերքատվության, ինչպես նաևգյուղատնտեսական մեկ գլուխ կենդանուց ստացվող մթերքի` մթերատվության ավելացում:
Օրինակ՝Ռուսաստանից ներկրում է ցորենի, իսկ Նիդերլանդներից` կարտոֆիլի ընտրանի սերմեր,Շվեյցարիայից ներկրում է հատուկ ցեղի կովեր։

 

Реклама
Рубрика: Աշխարհագրություն 7

Քիմիկան և թեթև արդյունաբերություն

1.Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:

Քիմիական արդյունաբերությունը համարվում է ժամանակակից արդյունաբերության
առաջատար և արագ զարգացող ճյուղերից մեկն է :Քիմիական արդյունաբերությունը սինթեզում, ստեղծում է այնպիսի նյութեր պլաստմասսաներ,պոլիմերներ, քիմիական մանրաթելեր և այլն:Քիմիական արդյունաբերությունում վերամշակում են և ստանում են նոր նյութեր մի այլ արդյունաբերական թափոններից:

2.Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ:

Քիմիական արդյունաբերության մեջ ստացված արտադրանքները օգտագործվում են մեր կենցաղում:
Օրինակ՝ծծմբական թթուն, հանքային պարարտանյութերը,սինթետիկ կաուչուկը, սինթետիկ մանրաթելերը, պլաստմասաները:

3.Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություններ ունի սննդի արտադրության տեղաբաշխումը:

Սննդի արդյունաբերության տեղաբաշխումն ունի համատարած բնույթ:Արագ փչացող հումք (կաթ, խաղող, լոլիկ, շաքարի ճակնդեղ, շաքարեղեգ և այլն) մշակող ձեռնար կությունները տեղաբաշխվում են հումքի աղբյուրների մոտ։

Рубрика: Աշխարհագրություն 7

Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

 Դասի հղումը 

1.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տեղաբախման հիմնական շրջանները:

World_map_blank 1.png
2. Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը.
Քրիստոնեություն- Արգենտինա,Ռուսաստան,Ֆրանսիա,ԱՄՆ,Նիգեր,Նիդերլանդներ,Ուկրաինա,Վրաստան,Բրազիլիա,Ավստրալիա,Հունաստան,Հայաստան:
Բուդդայականություն —Իսրայել,Ճապոնիա,Չինաստան,Վիետնամ,Մոնղոլիա,Լեհանստան,Հս. Կորեա:
Հուդայականություն- Կանադա,Ուրուգվայ:
Մահմեդականություն-Իրան,Սաուդյան Արաբիա,Ալժիր,Ղազախստան,Թուրքիա:
3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 5 բազմազգ (պոլիեթնիկ) և 5 միազգ  (մոնոէթնիկ) երկիր:
World_map_blank 1.png
Рубрика: Աշխարհագրություն 7

Բնակչության վերարտադրությունը

1.Բնակչության վերարտադրության վրա որ գործոններն են ազդում և ինչպես:

Բնակչության բնական վերարտադրության ցուցանիշներն են ծնելիությունը,մահացությունը և դրանց տարբերությունը՝ բնական աճը։Փոփոխություններ տեղի են ունենում նաև միգրացիայի շնորհիվ։Այսինքն՝տվյալ երկիր կամ տարածաշրջան բնակվելու համար ժամանածների և այնտեղից մեկնածների թվաքանակների տարբերությամբ փոփոխվում են դրանց բնակչության թիվը,բնական շարժի և կազմի ցուցանիշները:

2.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության առաջին տիպն է:

[[

3.Ուրվագծային քարտեզի վրանշեք 15 երկիր, որտեղ բնակչության վերարտադրության երկրորդ տիպն է:

NN.png

4.Նշած երկրները առանձնացրեք ըստ վերարտադրության առաջին և երկրորդ տիպի:

1.Նիգերիա,Սաուդյան Արաբիա,Արգենտինա,Բելգիա,Ալժիր,Սիրիա,Քենիա, Կամերուն, Մալթա, Ինդոնեզիա,Չադ, Նոր Զելանդիա, Եմեն:

2.Ֆրանսիա,Պորտուգալիա, Ռուսաստան,Կանադա, Ճապոնիա, Պակիստան, Հնդկաստան,  Գերմանիա, Իտալիա, Չինաստան,Հայաստան, Ուկրաինա, Իսպանիա,  Ավստրալիա, Հունաստան:

Рубрика: Без рубрики, Աշխարհագրություն 7

Բնական ռեսուրսներ

1.Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:

Արեգակից և երկրի ընդերքից ստացվող էներգիան, մթնոլորտային տեղումների քանակը, մակերևութային ջուրը, երկրի մակերևույթի բնույթը, օրգանական աշխարհը բնական պայմաներ են:Իսկ  բնական  ռեսուրս են կոչվում բնական միջավայրի այն տարրերը, որոնք տվյալ ժամանակաշրջանում մարդկանց կողմից կարող են օգտագործվել արտադրության ու սպառման համար և ունեն տնտեսական արժեք:

2.Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:

Այո ՝օրինակ, եթե  չորային տարածքում անտառն ամբողջությամբ հատենք, ապա բնության մյուս տարրերի ու երևույթների՝ հողերի, միկրոկլիմայի, օրգանական աշխարհի հետ այնպիսի  անդառնալի փոփոխություններ տեղի կունենան, որ անտառի վերականգնումը նույնիսկ անհնար կդառնա: Մինչդեռ խոնավ արևադարձային կամ հասարակածային կլիմայի պայմաններում անտառները վերականգնվում են անհամեմատ հեշտ և արագ:

3.Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Սպառվող չվերականգնվող ռեսուրսներ

Նավթ

ոսկի

արծաթ

կավ 

ալյումին

Սպառվող վերականգնվող ռեսուրս

Ջուր

կրակ

հող

բնություն 

անտառներ

4.Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով:

նավթ

բանբակ

փայտ

գազ

գաջ

Рубрика: Աշխարհագրություն 7

Աշխարհի բնակչության թիվն ու շարժը

  • Որո՞նք են աշխարհի բնակչության կտրուկ աճի պատճառները:

Բնակչության արագ աճի հետևանքով աշխարհում ապրող մարդկանց թիվը ավելի մեծ է,քան երկրագնդի գյուղատնտեսության և համաշխարհային օվկիանոսի նրանց պարենով ապահովելու հնարավուրությունները:

  • Ինչու ՞ է անհրաժեշտ իմանալ բնակչության մասին տվյալները:

Նախ տեղաբաշխումը ճիշտ կազմակերպելու համար, հետո կառավարությունների համար անհրաժեշտ է, օրինակ անհիմն բաներ չանելու համար՝ օրինակ մի ձևի բացել 2 միլիոն աշխատատեղ ունեցող գործարան, սակայն երկրում կա հարյուր հազար մարդ՝ իմմաստը:

  • Ինչու ՞ է զարգացած երկրներում բնակչության աճը ավել քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում, չնայած այն հանգամանքին, որ զարգացած երկրներում կյանքի պայմաններն ավելի լավ են:

Քանի որ չզարգացած երկրներում գործարանները, ավտոմեքենաները և այլ օդ աղտոտող բաները անհամեմատ շատ քիչ են զարգացած երկրներինից, չզարգացած երկրների օդը մաքուր է, մարդիկ առողջ են, ինչն էլ նպաստում է շատ երեխաներ բերելուն:

Рубрика: Աշխարհագրություն 7

Հասարակական աշխարհագրություն

  • Ինչպե՞ս է առաջացել աշխարհագրությունը

Աշխարհագրությունը առաջացել է բնության մեջ տեղի ունեցող երևույթներից:

  • Որո՞նք են ժամանակակից աշխարհագրության հիմնախնդիրները:

ա) առավելագույն խորությամբ ուսումնասիրել և ճանաչել մադու շրջակա միջավայրի
ինքնազարգացման և ինքնակառավարման սահմանները, որպեսզի մարդու տնտեսական գործունեությունը կազմակերպվի այնպես, որ երբեք չխախտվեն այդ սահմանները և շրջակա միջավայրը պահպանվի այնպիսի վիճակում, որը հնարավորություն կընձեռի մարդկությանը մշտապես ապահովել անհրաժեշտ բնական ռեսուրսներով:
բ) խորը ուսումնասիրել բնակչության և տնտեսության տեղաբաշխումը և ապա` գնահատել,այսինքն` որոշել, թե այդ տեղաբաշխումն ինչքանո՞վ է ճիշտ և ինչքանո՞վ է նպաստում երկրի հասարակական զարգացմանը: Այդ գնահատման համար օգտագործվող չափորոշիչը տնտեսության տեղաբաշխման արդյունավետությունն է, որն արտահայտում է, թե որքա՞ն
նյութեր, էներգիա, աշխատաժամանակ և դրամ է ծախսվել և դրա դիմաց ի՞նչ արդյունք է ստացվել:

գ) կանխատեսել բնության վրա մարդու գործունեության ազդեցության բոլոր հնարավոր
հետևանքները: Այս խնդիրն առավել կարևորվեց այն պատճառով, որ բնության վրա անխոհեմ ազդեցության հետևանքով Երկրագնդի տարբեր մասերում առաջացան բազմաթիվ բացասական երևույթներ: Դրանցից են, օրինակ` Սևանա և Արալյան լճերի ջրի մակարդակների իջեցումն ու դրա հետևանքով առաջացած էկոլոգիական ծանր իրավիճակը կամ էլ` Աֆրիկայի անապատային տարածքի ընդարձակումը սավաննաների տարածքի հաշվին:

  • Նշեք 5 բնական և 5  հասարակական գիտություն, որո՞նք կապ ունեն աշխարհագրության հետ: Հնարավորության դեպքում ցույց տվեք այդ կապը:

բնական

Կենսաբանություն,ֆիզիկա,քիմաի, բնագիտություն,երկրաբանություն:

հասարակական գիտություն

Պատմություն,տնտեսագիտություն,ժողովրդագրությունը, քաղաքագիտությունը, սոցիոլոգիան: