Рубрика: Без рубрики, English 7-1

English

1.

1.PNG

2.

2.PNG

3.

3

4.

4.PNG

5.

5

6.

6.PNG

Реклама
Рубрика: Без рубрики, Աշխարհագրություն 7

Բնական ռեսուրսներ

1.Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:

Արեգակից և երկրի ընդերքից ստացվող էներգիան, մթնոլորտային տեղումների քանակը, մակերևութային ջուրը, երկրի մակերևույթի բնույթը, օրգանական աշխարհը բնական պայմաներ են:Իսկ  բնական  ռեսուրս են կոչվում բնական միջավայրի այն տարրերը, որոնք տվյալ ժամանակաշրջանում մարդկանց կողմից կարող են օգտագործվել արտադրության ու սպառման համար և ունեն տնտեսական արժեք:

2.Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:

Այո ՝օրինակ, եթե  չորային տարածքում անտառն ամբողջությամբ հատենք, ապա բնության մյուս տարրերի ու երևույթների՝ հողերի, միկրոկլիմայի, օրգանական աշխարհի հետ այնպիսի  անդառնալի փոփոխություններ տեղի կունենան, որ անտառի վերականգնումը նույնիսկ անհնար կդառնա: Մինչդեռ խոնավ արևադարձային կամ հասարակածային կլիմայի պայմաններում անտառները վերականգնվում են անհամեմատ հեշտ և արագ:

3.Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Սպառվող չվերականգնվող ռեսուրսներ

Նավթ

ոսկի

արծաթ

կավ 

ալյումին

Սպառվող վերականգնվող ռեսուրս

Ջուր

կրակ

հող

բնություն 

անտառներ

4.Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով:

նավթ

բանբակ

փայտ

գազ

գաջ

Рубрика: Без рубрики, քիմիա 7

Նյութերի հատկությունները

Դաս 6

Այն հատկանիշները,որոնք բնութագրում են նյութը կոչվում են հատկություններ:Հատկությունները բաժանվում են երեք հիմնական  խմբի ՝քիմիական,ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական:Նյութի ֆիզիկական հատկություններն են՝ագրեգատային վիճակը (պինդ,հեղուկ,գազային),գույնը,հոտը,համը,լուծելիությունը ջրում,խտությունը ՌՕ այսինքն P, հալման և եռման ջերմաստիճանը(0 աստիճանն է),T հալման կամ եռման ջերմաստիճանը,պլաստիկությունը,ելեկտրա և ջերմահաղորթականություն:

Քիմիական հատկությունները՝նյութի փոխազդեցությունն է այլ նյութերի հետ և նոր նյութերի առաջացումը:Ֆիզիոլոգիական հատկությունը՝դա նյութի ազդեցությունն է կենդանի օրգանիզմների վրա և կիռարումը:

զանգմածը m,ծավալ վ այսինքն y:

Рубрика: Без рубрики, քիմիա 7

Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում

Աշխատելու  ընդհանուր  կանոնները.

 1. Ուշադիր  լսեք  ուսուցչին  և  կատարեք  նրա  ցուցումները
 2. Քիմիայի  կաբինետում  պիտի  աշխատել  արտահագուստով, ձեռնոցներով  և  ակնոցներով: Արգելվում  է  սնունդ  ընդունել
 3. Աշխատանքային  սեղանը  պիտի  մաքուր  պահել, չպիտի  լինեն  ավելորդ  առարկաներ, որոնք  տվյալ  աշխատանքին  չեն  վերաբերվում
 4. Աշխատանքը  ավարտելուց  հետո  մաքրեք  և  կարգի  բերեք  աշխատանքային  սեղանը
 5. Խստիվ  արգելվում  է  կատարել  փորձեր, որը  չի  վերաբերվում  տվյալ  աշխատանքին, ձեռքերով  վերցնել  նյութերը, փորձել  նյութերի  համը:

Քիմիական  նյութերի  հետ  վարվելու  կանոնները.Փորձեր  կատարելու  համար  դուք օգտագործելու  եք  տարբեր  նյութեր, որոնք  գտնվում  են  փակ  տարաներում, իսկ  հեղուկ  նյութերը փակ  անոթներում:

 1. Փորձեր  կատարելու  համար  վերցրեք  նյութերի  փոքր  բաժիններ: Պինդ  նյութերից  սովորաբար  պահանջվում  է  թեյի  գդալի  ¼  չափ, իսկ  հեղուկներից` 1-2 մլ:
 2.  Նյութերից  վերցնելու  ժամանակ  ամանների  խցանները  սեղանի  վրա  դրեք  շրջված, այսինքն  այն  մասով, որը  չի  մտնում  ամանի  մեջ:
 3. Մի թողեք  նյութերով  ամանների  բերանը  բաց, նյութից  նմուշ  վերցնելուց  հետո  ամանի  բերանը  փակեք  և  դրեք  տեղը
 4. Չօգտագործված  նյութերը  չի  կարելի  հետ  լցնել  մաքուր  նյութի  վրա, այլ  լցրեք  այդ  նպատակների  համար  հատուկ  նախատեսված  անոթի  մեջ:
 5. Օգտվեք  միայն  այն  նյութերից, որոնց  վրա  գրված  են  անունները  և  որոնք  դրված  են  ձեր  սեղանի  վրա:
 6. Պինդ  նյութերը  ամանից  վերցրեք  միայն  չոր  գդալիկով  կամ  փորձանոթով: Մինչև  նյութերը  փորձանոթի  մեջ  յցնելը`  ստուգեք  կոտրված  չէ  արդյո՞ք  փորձանոթի  հատակը  կամ  ճաքած  չէ՞ արդյոք:
 7. Փորձեր  կատարելիս  միշտ  օգտագործեք  մաքուր  լաբորատոր  ամանեղեն:

Նախազգուշացումներ1.Աշխատելիս  նյութերը  չթափեք  ձեռքերին  և  հագուստին, հատկապես հիմքերը  և  թթուները:

2.Փորձանոթում  լուծույթը  տաքացնելիս  կամ  եռացնելիս  անհրաժեշտ  է  օգտվել  բռնիչից:Փորձանոթի  բերանը  չի  կարելի  պահել  ոչ  իր  և  ոչ  էլ  լաբորատորիայում  ներկաների  կողմը:

3.Մի  թեքվեք  դեմքով  դեպի  փորձանոթի  բերանը, որտեղ  եռում  է  լուծույթը, այն  կարող  է  ցայտել ձեր  դեմքին:

4.Նյութերի  հոտը  որոշելու  նպատակով  չի կարելի անոթը  մոտեցնել  դեմքին, այլ  ձեռքի  ափով շարժում  կատարեք  անոթի  բերանից  դեպի  քիթը:

5.Թթուները  ջրով  նոսրացնելիս (հատկապես  խիտ  ծծմբական  թթուն) հիշեք  հետևյալ  կանոնը,պետք  է  թթուն  բարակ  շիթով  դանդաղ  լցնել  սառը  ջրի  մեջ  խառնելով:

     Առաջին  օգնություն. 1. Առաջին  օգնությունը  ցույց  տալ  միայն  ուսուցչի  կամ  լաբորանտի մասնակցությամբ:

 1. Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  թթու  թափելիս`  այդ  տեղը  լվացեք  ջրի  շիթով  2–3 րոպե այնուհետև  մշակեք 2–3 %-անոց

նատրիումի  հիդրոկարբոնատի (խմելու  սոդայի)  կամ  ամոնիակի  լուծույթով:

 1. Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  ալկալու  թափվելիս  անմիջապես  այդ  տեղը լվացեք  մեծ  քանակով  ջրով, հետո  բորաթթվի

կամ  քացախաթթվի  1–2%-անոց  լուծույթով, վերջում  թրջոց  դրեք   կալիումի  պերմանգանատի  1–2%-անոց  լուծույթով:

Рубрика: Без рубрики, Հայոց լեզու 7

08.10.2018

 1. Միասին կարդալ Վ. Տերյան «Աշնան» բանաստեղծությունը
 2. Քննարկել Ջանի Ռոդարիի «Սև քթերի երկիրը»:
 3. Ստուգել թարգմանությունը:
 4. Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, հաշվի՛ր, թե քանի՛արմատից և ածանցից է կազմված:Օրինակ՝
  մթնկա- մթն(մութն) – կա-2 արմատ:
  Բարեսրտություն- բարե (բարի-ա) սրտ (սիրտ) – ություն- 2 արմատ և 1ածանց:
  Դժկամություն-դժ- կամ(ք) ություն- 1 արմատ և 2 ածանց:
 5. Ա.Ծովահեն-ծով-հեն 2 արմատ, լուսնկա-լույս-կա 2 արմատ, ընձուղտ-ինձ-ուղտ 2 արմատ, նավահանգիստ-նավ-հանգիստ 2արմատ, գիսաստղ-գես-աստղ 2 արմատ, գիտարշավ-գիտ-արշավ 2 արմատ, բախտակից-բախտ-կից 2 արմատ, ճերմակաթույր-ճերմակ-թույր 2 արմատ, կամազուրկ-կամ-զուրկ 2 արմատ:
  Բ. Մաքրահնչյուն-մաքուր-հնչույն 2 արմատ 1 ածանց, ռմբարկու- ռումբ-արկ-ու 2 արմատ1 ածանց , վրիժառու-վրեժ-առ-ու 2 արմատ 1 ածանց, դասագրքային-դաս-գիրք-ային 2 արմատ 1 ածանց,  անկանխակալ-անկախ-ակ-ալ 1 արմատ 2 ածանց, աղմկարարություն-աղմու-արար-ություն 2 արմատ 1 ածանց , բանաստեղծություն-բան-ստեղծ-ություն 2 արմատ 1 ածանց 2 արմատ 1 ածանց, կարգադրիչ-կարգ-ադր-ից 2 արմատ 1 ածանց, անվահանգիստ-ան-վահան-գիստ 2 արմատ 1 ածանց 
  Գ.Բառարանային-բառ-արան-ային 1 արմատ 2 ածանց, անմտություն, դժբախտություն, հակագիտական, տկարություն, գրչակ, (ապաշնորհ գրող), գրականություն:
 6. Պարզի՛ր, թե տրված բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված: Խմբերը լրացրո՛ւ նոր բառերով:
 7. Ա. Ծաղիկ, ուղի, լույս, բույր, պատ,հոգի,սառը…….:
  Բ. Արևածաղիկ,ծաղկաբույր, ուղղաթիռ, ուղղանկյուն,ուղանկյուն,կլոր…:
  Գ. Ծաղկանոց, ծաղկաստան, անծաղիկ, ուղղություն, ուղղել, անուղղելի,անուղակի,աննկատ,անկեղծ…..:
 8. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ:
  Բառերն ըստ կազմության լինում են պարզ և բաղադրյալ:
  Բաղադրյալ բառերի բաղադրիչներ լինում են արմատներն ու ածանցները:
  Միայն արմատներով, առանց ածանցի, կազմված բաղադրյալ բառերը բարդ են:
  Մեկ արմատով և ածանցով կամ ածանցներով կազմված բառերը պարզ են:
  Բարդածանցավոր են այն բաղադրյալ բառերը, որոնք ունեն վերջածամց և նախածանց:

Լրացուցիչ կրթություն

Ընտրել և թարգմանել առակներից մեկը:

Կարող ես թարգմանել նաև անգլերեն պատմություններ:

Рубрика: Без рубрики, Կենսաբանություն 7

7-րդ դասարանի առաջադրանք. Թեմա՝ Կենսաբազմազանություն, Կենդանի օրգանիզմների դաակարգումը.

Picture1

7-րդ դասարանցիներ ջան 1-ին նկարից օգտվելով փորձում եք գտնել հետաքրքիր ինֆորմացիա դասակարգման որևէ միավորի, օրինակ՝ կենդանիների մասին և հրապարակում ձեր բլոգներում կամ տեսանյութի, կամ սլայդի ձևով: 2-րդ նկարը տեղադրել եմ, որ փորձեք գտնել այդ կենդանին կամ ույսի դասակարգման համակարգում, որտեղ է գտնվում, այսինքն՝ որ տեսակի, որ ցեղի, որ ընտանիքի և այլն:

Ալոճենի

Վարդազգիների ընտանիքին պատկանող թուփ է, կամ ոչ մեծ ծառ, փշոտ ճյուղերով։ Տերևները պարզ են, հերթադիր կտրտված եզրերով։ Ծաղիկները սպիտակ են, երբեմն էլ կարմրավուն։ Պտուղները մանր են 8-10մմ տրամագծով, կարմրաբոսոր, ալրանման պտղամսով, 3-4 սերմերով։ Ծաղկում է մայիս-հունիս ամիսներին, պտղակալում՝ օգոստոսին։Ալոճենի (լատիներեն անվանումը՝ Crataegus L., հայկական տարանունները՝ ալոճի, ալուչ, հալոճի, սզնի), վարդազգիներիընտանիքին պատկանող թուփ է կամ ոչ մեծ ծառ, փշոտ ճյուղերով։ Ալոճենու տերևները պարզ են հերթադիր։ Ծաղիկները սպիտակ են, երբեմն էլ կարմրավուն։ Պտուղները մանր են, կարմրաբոսոր, 3-4 սերմերով։ Ցեղի անունը ծագել է հունարեն «Կռատաիոս» բառից, որ նշանակում է ուժեղ։Ծաղիկները՝ ծաղկաբույլերով հավաքում են մինչև լրիվ բացվելը, իսկ պտուղները՝ աշնանը, այսինքն՝ լրիվ հասունանալուց հետո։ Ալոճենու բուժական հատկությունների մասին դեռևս մեր թվարկության առաջին դարում նշել է հույն բժիշկ Դիոսկորիդը, իսկ ժողովրդական բժշկության մեջ շատ վաղուց պտուղներն օգտագործվել են թեյի, փոշու կամ կիսելի ձևով, ծաղիկները՝ թեյի մեջ, սրտային մի շարք հիվանդությունների, գլխապտույտների, հևոցի, անքնության ժամանակ և այլն։

Без названия    images