Рубрика: English 6-1 class

Enjoy your summer through reading

20180531_131524(0).jpg

Սիրելի սովորողներ,

Ամառավա համար առաջարկում եմ ձեզ հետևյալ աշխատանքը.

 • Ձեր ցանկությամբ ընտրեք ցանկից որևէ հեղինակի ստեղծագործություն (մեկ կամ ավելի)
 • Կարող եք կարդալ նաև ձեր ընտրությամբ որևէ այլ անգլերեն գիրք
 • Ձեր բլոգում ամառային ընթերցանության համար բաժին բացեք
 • Այդ բաժնում նշեք ձեր կարդացած գրքի վերնագիրը, հեղինակին
 • Անգլերենով գրեք գրքի գլխավոր իմաստը կամ հակիրճ բովանդակութունը
 • Ստեղծեք ձեր կարդացած գրքի բառարանը (դուրս գրեք անծանոթ բառերը, գրեք բացատրությունն ու թարգմանությունը)
 • Գրեք կարդացած գրքի փոքրիկ վերլուծություն (ձեր կարծիքկը, վերաբերմունքը և այլն)

Առաջարկվող ցանկ.

 1.  Oscar Wilde, The happy prince
 2.  Oscar Wilde, The selfish giant
 3. Oscar Wilde,The nightingale and the rose
 4. Indian tales by Rudyard Kipling
 5. Rrichard_Bach_Jonathan_Livingston_seagull
 6. The hobbit by John Ronald Reuel Tolkien
 7. The Emperor’s new clothes, Hans Christian Andersen
Реклама
Рубрика: մաթեմատիկա 6-1 դասարան

Ամառային առաջադրանքների փաթեթ

Գտեք անհայտ՝
ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, գումարը՝ 83,

83-43=40
բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42,

53-42=11
գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, հանելին՝ 14,

15+14=29
դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56,

56:8=7
ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7,

35:7=5
զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է, քանորդը՝ 10:

10×5=50 

Աստղանիշը փոխարինելով թվերով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն.

ա)  21+ 67 = 88, 88-67=21

բ) 73+ 26 = 99  99-73=26

գ)   352— 176 = 176  176+176=352

դ)  451 — 269 = 182    451-182=269
ե)  37 · 14 = 518   518:14=37

զ)  57 · 12 0/12 =696  696:57=12 0/12

է)  798 : 19= 42 798 : 42 =19

Ինչպես կփոխվի գումարը, եթե՝
ա. գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,

+6
բ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը՝  4-ով,

+7 +(+4)=+11
գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը փոքրացնենք 4-ով,

+7 -(+4)=+3
դ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,

-5
ե.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով,

-5+(+3)=-8
զ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք, մյուսը նույնքանով փոքրացնենք:

Մնում է նույնը

Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե՝

ա. նվազելին և հանելին մեծացնենք 6-ով,

Մնում է նույնը
բ.  նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով,

կմեծանա 2-ով
գ.  նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով,

կմեծանա 7-ով
դ.  նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝  3-ով,

կմեծանա 1-ով
ե.  նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով,

կփոքրանա 5-ով
զ.   նվազելին և հանելին նույն չափով մեծացնենք,

կփոքրանա x -ով
է.  նվազելին և հանելին նույն չափով փոքրացնենք:

կմեծանա x -ով

Ինչպես կփոխվի արտադրյալը, եթե՝

ա.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ,

կմեծանա 3 անգամ

բ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,

կմեծանա 6 անգամ
գ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ,

Մնում է նույնը
դ.  արտադրիչերից մեկը փոքրացնենք 3 անգամ,

կփոքրանա 3 անգամ
ե.  արտադրիչերից յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  3 անգամ,

կփոքրանա 9 անգամ
զ.  արտադրիչներից մեկը մեծացնենք, մյուսը նույն չափով փոքրացնենք:

Մնում է նույնը

Рубрика: ռուսերեն 6 դասարան

Задания на лето

Упражнения

Игры, викторины

Для тех, кто любит читать

 • Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес.
 • М. Твен. Приключения Гекльберри Финна.
 • Ж. Верн. Дети капитана Гранта.
 • Р. Бредбери. Марсианские хроники. Рассказы
 • А. Пантелеев. Республика ШКИД.
 • В.Короленко. В дурном обществе.
 • О.Уальд. Мальчик-звезда.
 • А.Толстой. Русалочка.
 • Дж.Барри. Питер Пенн.