Рубрика: English 6-1 class

My family

l`ve got a small family.We are five is our family.My fathers name is Hovik.He is 42.He is a doctor.My mathers name is Lilit.She is 38.She is a nurse.My grandmothers name is Rusan.She is 60.She  is a nures, too.My brothers name is Vahe.He is 9.He is a schoolboy.L love my family very much.

Реклама
Рубрика: Մայրենի 6-րդ դասարան

21 (սեպտեմբեր)

Ընտրել Կոմիտասի բանաստեղծություններից մի քանիսը և ձայնագրվել՝

Լրացուցիչ կրթություն (տնային աշխատանք)

Նախագծեր

Рубрика: ռուսերեն 6 դասարան

«Моя героиня»

Моя героиня это мая мама. Потому что она всегда меня помогает,всегда  поддерживает меня.Когда я один она идиот, и спрашивает щто случилась.Он как мне подруга,и близкий человек.Когда я боюсь,он всегда со мной.Моя мама не когда меня плохое не сделает,не когда плохое не даст,и не когда не будет мне бит.Когда у мня бывает проблеми, мама всегда мне помогает.Он меня любит ,а я тоже ево люблю.Моя мама очень добрый,умный,красивый. и хороший.Мама для меня всо. Я очень люблю тебя,мама моя.И да, мая мама ни когда не бросит меня.

Рубрика: Պատմություն

Պատմություն Դաս. առաջադրանք

Թվարկեք Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանները;
Արզնիում,Գուգարք,ԱրզոխումՊատմեք Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում նախնադարյան հասարակության զարգացման մասին;Համաձա՞յն եք, որ նոր քարի դարում տեղի է ունեցել հեղափոխություն (պատասխանը հիմնավորեք);

Ես համաձայն չեմ,որովհետև մարդիկ գրում են սուտը,բայց խոսքերով չեն կարող խափել:

Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ նախնադարյան գյուտարարի դժվար օրերի մասին:

Մի անգամ մի մարդ ճամբորդելուց գթավ հին աղբյուր:Նա շատ ուրախացավ,որ գթել էր:ԵՎ սկսեց ավելի փորել,որ գթներ ավելի շատ աղբյուրներ:Եվ հանկարծ նա գթավ  այնպիսի աղբյուր,որ բոլոր գիտնականները են փնտրում:Նա սկսեց հանել այդ աղբյուրները,և տանել հայաստան:Նա գնաց մասնակցելու մրցույթի,թե ով կգտնի ավելի շատ,հին,և մեծ աղբյուրներ:Մի քանի ժամ անց նա հաղթեց,և նա դառցամ գիտնական:Նա սկսում էր աելի,ու ավելի աղբյուրներ գթնել,և դառցավ ամենա հայտնի գիտնականը:

 

Рубрика: Մայրենի 6-րդ դասարան

20 (սեպտեմբեր)

img_5440

1. Զամենայն զոր միանգամ կամիջիք՝ թէ արասցեն ձեզ մարդիկ՝ ա՛յնպէս եւ դո՛ւք արարէ՛ք նոցա:

զամենայն- այն ամենը

կամիջիք-ցանկանաք

արասցեն-անեն

արարէ՛ք-արեք

2. Մտէ՛ք ընդ նեղ դուռն. քանի
ընդարձա՛կ է դուռն՝ եւ համարձա՛կ ճանապարհն՝ որ տանի ի կորուստ, եւ բազո՛ւմք են որ մտանեն ընդ նա: Քանի անձուկ է դուռնն՝ եւ նե՛ղ ճանապարհն՝ որ տանի ի կեանս, եւ սակա՛ւք են որ գտանեն զնա:

ընդ նեղ դուռն-նեղ դռնով

մտանեն-մտնում են

անձուկ-դժվար

գտանեն-գտնում են

3. Մի՛ դատիք՝ զի մի՛ դատիցիք:  Զի որով դատաստանաւ դատիք՝ դատելո՛ց էք. եւ որով չափով չափէք՝ չափեսցի՛ ձեզ: Զի՞ տեսանես զշիղ  յական եղբաւր քոյ, եւ ի քում ական զգերանդ ո՛չ նշմարես: Կամ զիա՞րդ ասես ցեղբայր քո. Թող հանի՛ց զշիղդ յականէ քումմէ. եւ ահաւադիկ ի քո՛ւմ ականդ գերա՛ն կայ: Կե՛ղծաւոր՝  հա՛ն նախ զգերանդ յականէ քումմէ, եւ ապա՛ հայեսցես հանել զշիղն յականէ եղբաւր քոյ:

Մի՛ դատիք՝-մի դատեք

մի՛ դատիցիք-չդատվեք

դատելո՛ց էք-դատվելու եք

յական-աչքում

զիա՞րդ-ինչպե°ս

թող հանի՛ց-թող հանեմ

Рубрика: Մայրենի 6-րդ դասարան

19 (սեպտեմբեր)

IMG_0028

Կարդացեք առակները և լրացրեք վերջին նախադասությունները.

Ուղևորներն ու սոսին
Ամառվա մի օր ուղևորները, կեսօրվա շոգից
սաստիկ հոգնած, ճանապարհ էին գնում:
Նրանք տեսան սոսին, մոտեցան և պառկեցին նրա ստվերում` հանգստանալու:
Նայելով սոսու ոստերին` իրար մեջ խոսեցին.
— Բայց ախր անպտուղ է այդ ծառը և
 մարդկանց համար` անօգուտ: Սոսին նրանց
պատասխանեց.
— Ապերախտ եք դուք, իմ հովանուց օգտվում եք և տեղնուտեղն էլ ինձ անպտուղ և անօգուտ անվանում:
Առակն այն մարդկանց մասին է, ովքեր չէն կարողանում գնահատել լավ մարդկանց,և սկսում են անտեղի փնովել նրանց:

Աղվեսն ու խաղողը

Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազը` կախ ընկած ողկույզներով և ուզեց դունչը հասցնել խաղողին,

բայց չկարողացավ: Եվ, հեռանալով, ինքն իրեն ասաց. ,,Դեռ խակ է,,:

Առակն այն մարդկանց մասին է, ովքեր այսպես էլ որոշ մարդիկ, երբ հաջեղության չեն հասնում, քանի որ ուժ ու կարողություն չունեն, մեղքը գցում են պայմանների վրա:

Գայլերն ու ոչխարները

Գայլերը ուզում էին հարձակվել ոչխարների հոտի վրա, բայց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում, որովհետև շները պահպանում էին ոչխարներին: Նրանք որոշեցին խորամանկությամբ հասնել իրենց նպատակին և դեսպաններ ուղարկեցին ոչխարների մոտ` շներին հանձնելու առաջարկով. չէ՞ որ հենց նրանց պատճռով է թշնամանք առաջացել, և եթե շներին հանձնեն, ապա գայլերի և ոչխարների միջև խաղաղություն կհաստատվի: Ոչխարները գլխի չընկան թե դրանցից ի՛նչ է ծագելու, և շներին հանձնեցին:

Եվ այն ժամանակ գայլերը, որ ավելի ուժեղացել էին, առանց դժվարության հաշվեհարդար տեսան անպաշտպան հոտի հետ:

Առակը այն մարդկանց մասին է, ովքեր խափեբայությանբ հասնում են,որևէ արդյունքի: 

Առակը նաև այն մարդկանց մասին է, ովքեր իրենց պաշտոնը չարաշահելով ոչնչացնում են մարդկանց:

Լրացուցիչ կրթություն (տնային աշխատանք)

Նախագծեր

  1. ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
  • ռադիոթատրոն
  • գրաբարյան ընթերցումներ
  • կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
  • հարցազրույցներ
  • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
  • անհատական, ընտանեկան ռադիո

2. Թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/

3. Ընթերցած նյութի վերլուծություն

Рубрика: բնագիտություն 6-1 դասարան

Բնագիտություն

Երբ ես ասում եմ թթու բառը,դուք հասկանում եք, որ դա մայրիկների և, տատիկների թթուներն է:Բայց դա կիրառումը կենցաղում է,օրինակ՝ ծծմբական թթու, ազոտական թթու:

Քացախաթթուն դա նույն պես  կիրառման կենցաղում:Այդ նյութերը մեր մայրիկներնել են օգտագործում,և ուրիշ բաների համար: