Рубрика: Без рубрики, մայրենի 5դասարան

Նախագիծ «Ուսումնական աշուն»

  1. Բնութագրի՛ր և նկարագրի՛ր հերոսին` դուրս գրելով համապատասխան տողերը:

Մըսրա Մելիք ասաց մեզի՝
«Տարեք Բաթմանա կամըրջի վերան Դավիթ զենեցեք.
Կուժ մի էնոր արնեն առեք,
Էնոր ջանդաք թալեցեք ջուր,
Արուն բերեք, որ ես խըմեմ, իմ սիրտ հովնա».
Ամա աղաչանք կ’անեմ՝ ինձի չը սպանես։
Դավիթ էր՝ Բաթմանա Բուղա արաբ չը սպանեց,
Խղճավորվավ, էթող։ Էնոր քաշեց վե՝
Կայնեցուց վեր կամըրջին, ասաց.— Գնա՛։
Բաթմանա Բուղեն ասաց.— Քո հելակ որ չը տաս,
Մեջ արնին թաթախենք, տանենք՝
Մըսրա Մելիք մեզ կը սպանի։
Դավիթ տեսավ՝ էդտեղ նապաստակ կը փախնի,
Էլավ, հասավ հետևեն,
Բռնեց, վիզ կտրեց, կուժ լցրեց արունով,
Հելակ մեջ էտոր արնին թաթախեց, ասաց.
— Տա՛ր Մելքին, ասա Դավիթ սպանեցիր։
Բաթմանա Բուղեն ուրախացավ, ճամփա ընկավ Մըսըր,
Էն որ Չարբահար Քամին էր՝ ասաց.
— Ես որ կամ՝ Դավի՛թ,
Քո հոր սուփրի վերա՛ն եմ մեծացե։
Չը գիտեի՝ դու էտա հունարի տերն ես.
Ինչ որ քո հեր մեռավ՝
Մըսրա Մելիք զմեզ տարավ գերի։
Թալել եմ ինձ քո բախտ.
Ես էլ Մելքին ծառայություն չեմ անի։

Որ դու էդա մարդն ես,
Որ էդա հունար քո փոր կա,
Քանի կենդանի՛ եմ՝ ես քո ծառան տըլնեմ։
Քո հոր խաթեր համար քեզի կը ծառայեմ։
Դավիթ ասաց.— Որ էդպես է, կայնի՝ էրթանք։
Էտատեղ մեկ-մեկու գլուխ պագեցին,
Էկան էլան Սասնա սահման։

Դավիթը շատ ուժեղ և քաջ երիտասարդ էր:Մսրա-Մելիքը հրամայել էր,որ իր ծառայողները  սպանեն Դավիթին,և արյունը տանեն որ խմի:Բայց Դավիթն այնքան մեծահոգի  գտնվեց, որ  կարողացավ ներել նրանց արարքը,և մի նապաստակ մորթելով, նրա արյունը տվեց, որ տանեն Մսրա Մելիքին: Նրա արարքից դրդված  Մելիքի ծառայողները երդվեցին, որ այսուհետ իրեն են ծառայելու ողջ կյանքում:

  1. Թվարկի՛ր հերոսներին և յուրաքանչյուրին բնութագրի՛ր դիպուկ բառերով:

Առյուծ Մհեր- կոչեցին այն պատճառով, առյուծին երկու կես արեց:

Ձենով Հովան-կոչեցին այն պատճառով որ բարձր ձայն ուներ:

Սասունցի Դավիթ-մեկ անգամ ևս ապացուցեց որ սասունցի է` պայքարեց և հաղթեց:

Մսրա-Մելիք-նա իրականում վախկոտ էր, բայց նա իրեն ուժեղ էր ձևացնում:

Реклама
Рубрика: Без рубрики, մայրենի 5դասարան

աշունը

 

Արդեն աշուն է, իր  գույնզգույն գույներով:Ամեն տեղ ուրիշ է աշունը: Ես սիրում եմ Հայաստանի և հատկապես Երևանի աշունը, ամեն օր արթնանում եմ մի ուրիշ թարմությամբ, աշխատում վայելել յուրաքանչյուր պահի և յուրաքանչյուր տարրի գեղեցկությունը:Օրերը կարճացել են, անձրև է գալիս , եղանակը ցրտել է,և սկսվել է տերևաթափը: Սար ու ձոր ծածկվել է գունագեղ տերևներով:Այն կիզիչ արևն,որն չէր թողնում ամռանն հանգստանալ,այլևս չի փայլում և չի տաքացնում:Կամաց-կամաց բնությունն մտնում է մեկ ուրիշ աշխարհ ու ամբողջովին փոխում է իր տեսքն ու հագուստը: Բոլորը արդեն տաք են հագնվում:Տերևները արդեն ներկվել են կարմիր, կանաչ և դեղին գույներով :Մարդիկ և կենդանիները պաշար են հավաքում ձմռան  համար:Թռչունները թռչել  են տաք երկրներ:Սիրում եմ աշունը իր բոլոր գույների խայտաբղետությամբ,բարի արևի ջերմության շռայլությամբ,անձրևներով,որոնք անթափանցիկ վարագույրի նման կախվում են երկնքից ու պատմում աշնան հեքիաթը:Աշունն ինձ համար հույսի ու լույսի, կյանքի ու մահի, երջանկության ու թախծի խորհրդանիշ է:

 

Рубрика: English

William Shakespeare

William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-uponAvon, in England. His father, John, was a glove-maker. His mother, Mary, was a farmer’s daughter. He had two older sisters, two younger sisters and three younger brothers. William probably studied Latin, Greek and history, and left school when he was 14 or 15. Three years later he married Anne Hathaway. They had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590 he left Stratford and went to London, the capital city of England. London’s first theatre opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. In 1593 the plague, a terrible disease, killed thousands of people and theatres were closed. During this time William started to write poems instead of plays. His short poems are called sonnets. Shakespeare helped build a new theatre called The Globe. It opened in 1599. It was round and had space for 3000 people. At The Globe some people stood in front of the stage and others had seats. The audience shouted, clapped, booed and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to make the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs! No women acted in Shakespeare’s time: men and boys played all the parts. Shakespeare wrote comedies with happy endings, like A Midsummer Night’s Dream. He wrote tragedies which had sad endings, like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and queens, like Henry V. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still use today. William became rich and famous. He had houses in London and in Stratford. He died when he was 52 on 23 April 1616. His plays and poetry were very popular 400 years ago and they are still popular today. People all over the world love his work because he wrote wonderful stories about very interesting people.

1.

5-He worked in London as an actor and then started writing plays.

3-Three years later he married Anne Hathaway and they had three children.

1 —William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon, in England.

10-His plays and poetry are still popular today.

6-In 1593 theatres were closed because of the plague, so he started to write poems.

2-William left school when he was 14 or 15

9-He died when he was 52 on 23 April 1616.

7.-He helped build a new theatre called The Globe, which opened in 1599.

4-Sometime before 1590 he left Stratford and went to London.

8-He wrote at least 38 plays, and was rich and famous.

2.

a. William Shakespeare had seven brothers and sisters. six / seven / eight

d. He had a daughter and twins, a boy and a girl. sons / friends / twins /

c.In London, he helped build a theatre  called The Globe. theatre / school / library

b.The Globe was round. round / square / long

e.The Globe had space for 3000 people. 2000 / 3000 / 4000

f.Musicians made special noises to make it more exciting. food / noises / pictures

g.All the characters were played by men and boys. children / women / men

h.He wrote comedies, tragedies and history plays. geography / science / history

i.He wrote at least 38 plays. 35 / 38 / 41

j.He invented lots of new English words and expressions. words / letters / sounds

3.

William, Shakespeare, tragedy, play, theatre, comedy, story, London, sing, act.

 

 

Рубрика: English

Romeo and Julieta

Many years ago in Verona, Italy, there were two families. “We are the Capulets.” “We are the Montagues.” These families are always fighting. The Montagues have a son, Romeo. The Capulets have a daughter, Juliet. One night the Capulets have a party and Romeo goes. He meets Juliet and they fall in love. Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry. “He’s a Montague! Get him!” “Oh Romeo, why are you a Montague?” Romeo and Juliet talk and decide to get married. They know that their families will be very angry so they go to Friar Lawrence and are married in secret. The next day, Tybalt sees Romeo. He is still angry with Romeo and wants to fight him. Romeo doesn’t want to fight but his best friend, Mercutio, does. “If you won’t fight him, I will!” Mercutio fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio! Romeo is so upset he fights Tybalt and kills him too! The Prince of Verona is very angry and sends oRmeo away. Juliet goes to Friar Lawrence for help. “Here is a special drink. You will sleep for two days. Your family will think you are dead but you will wake up. Then you and Romeo can be free together.” Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn’t get the message. He hears that Juliet is dead! Romeo is so upset he buys some poison and goes to see Juliet. “Now I will stay with you forever.” Too late, Juliet wakes up! She sees what happened. “Oh no! You didn’t leave any poison for me but here is your knife.” Romeo and Juliet are both dead. Friar Lawrence tells the Capulets and Montagues what happened. They are so sad they agree not to fight any more.

Homework

1.a.The Capulet family and the Montague family don’t like each other. true false

b. Romeo meets Juliet at a Montague party. true false

c. Romeo and Juliet get married in secret. true false

d. Tybalt, Juliet’s cousin, kills Mercutio, Romeo’s friend. true false

e. Romeo kills the Prince of Verona and is sent away. true false

f. Friar Lawrence gives Juliet some food to make her sleep. true false

g. Romeo doesn’t get the letter from Friar Lawrence. true false

h. Romeo thinks Juliet is sleeping. true false

i. Romeo kills himself. true false

j.Juliet sees Romeo is dead and goes home. true   falstrue or false

 

2. The Capulet family and the Montague family are always fighting.

b. Romeo and Juliet fall in love and they  to  go farian lawrence .

c. Tybalt, Juliet’s cousin, kills to Romeos frieand.

d. Romeo kills Tybalt so the Prince of Verona .I am sending too far Romeo.

e. Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell Romoyi plan.

f. Romeo doesn’t get the letter and he  thinks  Juliette to see.

g. Romeo kills himself, then Juliet woke up .

h. The families are so sad that more to fight.

Рубрика: Без рубрики, մաթեմատիկա 5

Ուսումնական աշուն մաթեմատիկա

  1. Քանի  թվանշան է օգտագործվում թվերը  գրառելիս / 0.5 միավոր/

ա) 11                       բ) 9                             գ)10                            դ) անթիվ

  2 .Հետևյալ թվերից որի  մեջ է 2-ը ցույց  տալիս  տասնյակների  քանակը

ա)   4172                   բ) 8251                     գ)  4329                            դ)2758            / 0.5 միավոր/

3.Հինգ  հարյուր հազար   յոթ   հարյուր  հինգ   թիվը   գրել        թվանշաններով.

500705                                                                                   / 1միավոր/

4.     Թվերի գրառման  տասական   համակարգը  ստեղծվել է.

ա) Հնդկաստանում  բ) Հայաստանում գ) Հունաստանում   դ)Չինաստանում

/ 1 միավոր/

 5. Որը կարգային միավոր  չէ.

ա) 101                      բ)100                         գ) 1000                        դ) 1/ 1 միավոր/

6.   Քանի թվանշան կօգտագործվի  տասներկու  էջնոց  գիրքը  համարակալելիս, եթե             համարակալումը  սկսվում է 3 –րդ  էջից.

ա)      12                   բ) 24                             գ)   15                         դ)14/ 1 միավոր/

 7. 4506 թիվը գրառված է կարգային  գումարելիների գումարի  տեսքով, ընտրիր տարբ երակը.

ա) 4  10000 + 5  10 + 6  1

բ)  4   100 + 5    100 + 6   1

գ)   4  1000 + 5  100 + 6  10

դ) 4  1000 + 5  100+ 6  1     / 1 միավոր/

8.Քանի թիվ կա 17 ից 28  թվերի  միջև

10 թիվ / 1 միավոր/

9.  Գտնե լ 23-ին հաջորդող և նախորդող  թվերի  գումարը

46թվեր  / 1 միավոր/

10.   Որ  գրառումն  է սխալ.

ա)  17 >  15               բ) 18  <  19                 գ)   15 <  15           դ)14 > 1

/ 1 միավոր/

11.   1-ից   43 թվերի գրառման համար 3 թվանշանը քանի անգամ է օգտագործվում:

 

5 թվեր  7հատիկ      / 1 միավոր/