Рубрика: Без рубрики, մայրենի 5դասարան

ԿՅԱՆՔ

Շառա՜չ, շառա՜չ․․․
Սարեն հեղե՛ղ փրթավ,
Վազո՛ւմ է առաջ ու շեշտակի․
Հողեն ծառեր ծամելով,
Հողեն քարեր քամելով,
Գետը լցավ ու գալարեց,
Սիրտը խցավ ու պալարեց․

Ցելա՜վ, ցելա՜վ․․․
Ամպեն արե՛վն ելավ,
Նազում է կանաչ ու հեշտակի․
Սարի խոցին ժպտելով,
Ծառի ծոցին ծպտելով,
Պաղաղ գետին ջե՜ր բերելու,
Խավար սրտին սե՜ր մերելու։

 1. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր հեղեղ, խավար բառերը:                                             հեղեղ-ջրհեղեղ                                                                                                                        խավար-մութ, մթին
 2. Պատմիր հեղ եղի մասին:                                                                                                                     Նա անընդհատ  շառաչելով իջնում  էսարից,և ամեն ինչ քշում է տանում իր հետ: 
 3. Պատմիր արևի մասին:                                                                                                                      Երբ արևը  առավոտյան ծագում է իր հետ արթացնում է մարդկանց և կենդանիներին:    Իր պայծառ շողերով նա իր հետ բերում է ջերմություն և կյանք:Առանց արևի երկիրը կլինի խավար և ցուրտ: Արևը կյանք է:
 4. Սովորիր լավ կարդալ:
 • Անգիր ենք սովորում  2 բանաստեղծություն: Ասմունքելու ենք Կոմիտաս:
Реклама
Рубрика: Без рубрики, մայրենի 5դասարան

Աղին ու շաղին

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։
Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

Առաջադրանքներ`

 • Օրվա ո՞ր պահն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ. պատասխանդ պատճառաբանիր` դուրս գրելով համապատասխան տողերը:

 Բանաստեղծության մեջ գրված էր,երկիր քուն դրավ,Եվ թռչուն թռավ։

 • Դուրս գրիր պատկերները:

Մոխիր ամպեր

Սարի վրա ցրված ամպեր

Մշուշոտ ձոր

Սողուն-սողուն

Դալուկ-դալուկ

Հալեց աշուն օր

 • Ո՞ր պատկերը քեզ շատ դուր եկավ. դուրս գրիր և նկարիր:

Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։
Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,

Արավ տարուբեր։

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d5%a8%d5%b0%d5%b0%d5%a8%d5%a5%d6%82%d5%a4

 • Բացատրիր մոխիր ամպեր մակդիրը:
 • տխուր ամպեր
 • Մեկ բառով գրիր` քուն դրավ, փախ տվավ, կախ տվավ, ելավ վեր, տարուբեր արավ, ժիր եկան, ցիր եկան հարդրությունները:
 • քուն դրավ-քնել
 • փախ տվավ-փախնել
 • կախ տվավ-կախել
 • ելավ վեր-բարձրացավ
 • տարուբեր արավ-օրօրեց
 • ժիր եկան-ժրաջան
 • ցիր եկան-ցրվավ
 • Բառարանի օգնությամբ գրիր դալուկ, մշուշ բառերի հոմանիշնե/ը:
 • դալուկ-դժգույն, գույնը գցած, գունատ
 • մշուշ-մեգ,մռայլ, մլար, թուխպ
 • Շարադրիր /գրավոր պատմիր/ բանաստեղծությունը:
 • գիշեր եկավ, և թռան թռչուները :Հուզված առուն փախնում է և գնում,Սողուն-սողուն:Ձորում ուժեղ մշուշ կախվեց:Քամին ելավ ամենինչ տարավ:Մոխրագույն անպերը ելան դալուկ-դալուկ,ցրվեցին  բոլոր կողմերը:Աշնան օրերը հալվեցին կյանքիս սևավոր։

 

Рубрика: Без рубрики
 1. Найди, выдели словосочетание муж.р. (синим цветом), женск.р (красным), сред.р.(желтым).

 

В окошко стучит золотая осень. Солнце золотитая верхушки пожелтевших березок. Листья шуршат, скребутся, лопочут. Разноцветные листья танцуют вальс с осенним ветром. На холодной мокрой земле лежит пестрый ковер из багряных и золотых листьев. Шумит листопад, и дет «золотой» дождь.

 

По небу плывут длинные, тяжелые и низкие облака. Солнце редко выглядывает, оно спряталось за серыми тучами. Деревья все более погружаются в сон. Пернатое царствозатихло . Часто льет надоедливый дождь, но когда выглядывает солнышко, выходит на неборадуга невиданной красоты.

 

Рубрика: Без рубрики, մայրենի, մայրենի 5դասարան

1-ին ստուգում

 1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գտի՛ր և տեքստը վերականգնի՛ր: /2մ./

Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ , ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան; Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ,ո՜ւզ:

Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր:

Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում:Այնտեղ այս ահավոր ծույլը փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

-Ո՛ւղտ, ա՛յ ուղտ, դո՛ւրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր: 

Ուղտը պատասխանեց.

-Ո՜ւզ, ո՜ւզ:

Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն:  Հետո շունն ու եզը հերթով եկան: Ուղտը նրանց էլ միայն <<ուզ>> ասաց: Հենց այդ <<ուզն>> էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:

 

 1. Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: /2մ./

  Խրճիթ, եղնիկ, որս, արշալույս, դդում, կաղնի, փոթորիկ, դափնի,  քարայր:

  Արշալույս, դափնի, դդում, եղնիկ, Խրճիթ, կաղնի,  որս, փոթորիկ, քարայր:

  1. Հաշվի՛ր՝ տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա: /2մ./

  Երեկո-5 տառ, 6 հնչյուն

  Արջ-3 տառ, 3 հնչյուն

  Եղևնի- 5 տառ, 7 հնչյուն 

  Որսորդ-6 տառ, 7 հնչյուն 

  Վերև-4 տառ, 5 հնչյուն

  Ողնաշար-7 տառ, 8 հնչյուն 

  1. Տրված բառերը վանկատի՛ր: /2մ./

  Ներքև-ներ-քև

  Արևային-ա-րե-վա-յին

  Երևան-Ե-րե-վան

  Գլխարկ-Գըլ-խարկ

  Կածան-կա-ծան

  Գրիչ-գը-րիչ

  Վերջնական-վերջ-նա-կան

  Կտրտել-կը-տըր-տել

 

Գլուխ բազմիմաստ բառով նախադասություններ կազմի՛ր: /2մ

Այսոր իմ  գլուխը ցավում է:

 

 

 

Рубрика: ռուսերեն 5դասարան

1.быть толерантным, значит:

а.дугалублинае 

б. прощение

в. терпение

2.А что, по вашему мнению, не относится, зачеркните.
Качества:

 • Терпимость
 • Бессердечность
 • Конфликт
 • Сострадание
 • Прощение
 • Вспыльчивость
 • Желание что-либо делать вместе
 • Милосердие
 • Злорадство
 • Ложь
 • Сотрудничество
 • Уважение прав других
 • Раздражение
 • Принятие другого таким, какой он есть
 • Зависть

 

Рубрика: English

Eastr

This article is about Christian holy days. For other uses, see Moveable Feast.

In Roman Catholic Christianity, a moveable feast or movable feast is an observance in a liturgical calendar that occurs on a different date (relative to the dominant civil or solar calendar) in different years.[1]

The most important set of moveable feasts are a fixed number of days before or after Easter Sunday, which varies by over 40 days since it depends partly on the phase of the moon and must be computed each year. In Eastern Christianity(including the Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox Churches, the Assyrian Church of the East, and the Eastern Catholic Churches), these moveable feasts form what is called the Paschal cycle, which stands in contrast to the approach taken by Catholic Christianity.

Most other feast days, such as those of particular saints, are fixed feasts, held on the same date every year. However, some observances are always held on the same day of the week, and thus occur on a range of days without depending on the date of Easter. For example, the start of Advent is the Sunday nearest November 30. In addition, the observance of some fixed feasts may move a few days in a particular year to not clash with that year’s date for a more important moveable feast.

Рубрика: Без рубрики, մայրենի 5դասարան, Կոմիտաս

Բանաստեղծություններ Կոմիտաս

 

Ճերմակ հեր, գարուն սեր

Ես ու դու սե՛ր ենք,
Մեկ սրտի տե՛ր ենք.
Նռան ճյուղերով բոցուն,
Սիրո տաղերով արբուն։

Տե՜ս, իմ հեր՝
Ճերմակ սեր,
Որ պաղել էր շատ ձմեռ,
Սրտիդ բաղում դալարեց։

Տե՜ս, քու սեր՝
Գարուն էր՝
Որ գոցեց իմ խոց ու վեր,
Սրտիս խաղում ծավալեց։

 

%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d5%ab%d5%af

Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

Հուզված առուն փախ տվավ
Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

ռտեեռ.png

 

Երկնի կայծեր

Երկնի կայծեր բյուրափառ՝

Հրո հովեն ցիրուցան,

Գիշեր-երկիր հյուրաբար՝Լուսո ծովեն կաթեցան՝

Աչքին սոսուն,

Մտքին խոսուն:

82%d5%b058%d5%ac%d5%a3%d5%ab%d5%af%d5%af%d5%b4%d5%a3