Рубрика: Руски язик, թարգմանություներ, Ամառային դպրոց ուսումնական նախագիծ, մայրենի

Իրերի կարևորությունը

Греческая притча

Часто, обращая внимание на множество предметов, продаваемых на торгу, Сократ говорил:

— В скольких вещах я не имею нужды!

При этом повторял стихи:

— Серебро и пурпур полезны для актёров, а не для жизни.

Իրերի կարևորությունը

Հաճախ, ուշադրություն դարձնելով շուկայում վաճառվող շատ իրերին, Սոկրատը ասում է.

-Ինչքան իրերի կարիքը ես չունեմ!

Դրա հետ մեկ տեղ կրկնելեվ հետևյալ տողերը՝

-Արծաթը և փայփլուն իրերը օգտակար են դերասաններին, բայց ոչ թե կյանքին:

Реклама
Рубрика: Без рубрики, հայոց լեզու, մայրենի, մայրենի թեսթեր

Լուսինն ու Ոստրեն

Ոստրեն թունդ սիրահարված էր լուսնին: Լուսնահարի պես նա սիրատոչոր հայացքը հառում էր գիշերային լուսատուին, ու անվերջ նայում էր ու նայում: Դարան մտած ագահ ծովախեցգետինը նկատեց, որ ամեն անգամ, երբ ամպի տակից դուրս է գալիս լուսինը, ոստրեն, աշխարհում ամեն ինչ մոռացած, կրնկի վրա բաց է անում իր խեցեփեղկերը: Եվ նա որոշեց ոստրեին ուտել: Մի անգամ գիշերը, երբ լուսինը նոր էր դուրս եկել, ոստրեն իր սովորույթի համաձայն, հայացքը հառեց նրան, ու հայիլ-մայիլ եղած անշարժացավ տեղում: Ծովախեցգետինը, իր բռնաչանչին մի քար հարմարեցնելով` ճարպկորեն նետեց ուղիղ ոստրեի բացված խեցու մեջ: Լուսնալույսի սիրահարը փորձեց փակել սադափե փեղքերը, բայց արդեն ուշ էր: Նետած քարը խանգարում էր խեխճին:

  1. Ո`րն է առակի ասելիքը:
  2. Առակի ասելիքը այն էր, որ եթե դու ինչ- որ զգացմունք ունես, պետք չի գնալ դրա մասին բոլորին ասել: Մարդ պետք է փորձիոր վոչմեկին  իր զգացմունները գաղտնի պահել, որովհետև ինչ- որ մեկը կարող է իմանալ և նախանձել, և  ցավ պատճառել:
  3. Թվարկիր հերոսներին և բնութագրիր յուրաքանչյուրին մեկ բառով:
  4. Ոստրե-Ոստրեն- նա սիրահարվաս էր լուսնին, նա շատ շատ նզգույշ էր, նա չկարողացավ այնպես անել, որ ոչ մեկ նրա երբեմն զգացմունքների մասին չիմանա:                Լուսին-Լուսինը-  շատ թիթիզ էր, նա նկատել էր, որ ոստրեն նրան է սիրահարվել, նա շատ է թիթիս է, և թիթիզություններ էր անում: Ծովախեցգետին-Ծովախեցգետինը շատ նախանձում էր, ագահ էր:Նա նախանձում էր նրան , ոստրեինն,  նա ել է սիրահարվել է լուսնին, և այդ պատճառով ծովախեցգետինը ոստրեին ցավ  էր պատճառել:
  5. Համառոտիր տեքստի առաջին և չորրորդ նախադասությունները:
  6. Ոստրեն սիրահարված է:, Նան  որոշեց:
  7. Դուրս գրիր 5 գոյական, 5 ածական:-Գոյական- լուսին,Ոստրե,Դարան ,ծովախեցգետին, հայացք :  Ածական- սիրատոչոր, սադափե,  թունդ, ագահ,բացված:
  8. Դուրս գրիր ածանցավոր և բարդ գոյականներ /3-ական/-Ածանցավոր-Փեղքեր, հայացք, լուսին:   Բարդ-Ծովախեցգետին, խեցեփեղկ, բռնաչանչ:
  9. Դուրս գրել 5 բայ՝ նշելով դեմքը, թիվը, ժամանակը:-Հառում էր-III դեմք, եզակի թիվ, անցյալ ժամանակ: Անշարժացավ-III դեմք, եզակի թիվ, ներկա շարունակական:         Նայում էր-III դեմք, եզակի թիվ, անցյալ ժամանակ:   Նթիվ, ներկա շարունակական: ետեց-III դեմք, եզակի , Փորձեց-III դեմք, եզակի թիվ, ներկա շարունակական:
Рубрика: Без рубрики, հայոց լեզու, մայրենի, մայրենի թեսթեր

Դեղձենին

 

Այգում մի դեղձենի կար,որի հարևանն էր ընկուզենի: Ընկուզենին շատ բարձր էր, և փարթամ ճյուղերը խոյացած էին դեպի երկինք: Ընկուզենու  համեմատ  դեղձենին կարճահասակ էր, և միշտ նախանձում էր ընկուզենուն:Ընկուզենին շատ բարի էր,և խորհուրդ տվեց դողձենուն, որ չնախանձի իրեն, որովհետև իր արմատները շատ խորն են,և ճյուղերը ճկուն չէն և շուտ կոտրվում են: Իսկ դեղձենին չլսեց ընկուզենու խորհուրդը,և իր արմատները արձակեց ավելի խորը, որի պատճառով թոշնեցին իր ծաղիկները , և դեղձենու վրա աճեցին ուրիշ  պտուղներ  և չհասած թափվեցին, ճաքեց դեղձենու բունը, չորացան ճյուղերը, և նա անհետացավ:

Рубрика: Руски язик

СОЛНЦЕ И ЛУНА

Солнце и Луна долго спорили. Солнце сказало, что листья на деревьях зелёные.

— Нет, — сказала Луна, — они серебряные. Люди на Земле всё время спят.

А Солнце ответило: «Нет, люди на Земле всё время двигаются».

— Но тогда почему на Земле всегда тихо? — спросила Луна.

— Кто тебе это сказал? — удивилось Солнце. — На Земле всегда шумно.

Они продолжали спорить.

— Я не могу понять, почему ты видишь зелёные листья, а я серебряные, — сказала Луна.

Этот разговор услышал Ветер.

— О чём вы спорите? Я вижу Землю и днём и ночью. Днём, когда светит Солнце, люди работают и на Земле шумно. А ночью, когда светит Луна, на Земле тихо и люди спят.

Луна захотела посмотреть, что делают люди на Земле днём. Она ре-шила появляться раньше, когда на небе ещё светит Солнце. Теперь она знает, какая Земля днём. А вот Солнце не может увидеть Землю ночью. Когда появляется Солнце, начинается день. ?

I. Ответьте на вопросы.

1. Почему Солнце сказало, что листья на деревьях зелёные?
Солнце сказала, что на деревьях листья зелёные, потому что днём можно разглядеть цвета.

2. Почему Луна сказала, что листья серебряные?
Луна сказала, что листья серебряные, потому что ночью она увидела своё, серое отражения и ночью не легко разглядеть цвет.

3. Почему Луна сказала, что на Земле всегда тихо?
Луна сказала, на Земле всегда тихо, потому что ночью все спят.

4. Почему Солнце не согласилось с Луной и сказало, что на Земле всегда шумно?
Солнце не согласилось с Луной но сказал , что на Земле всегда шумно, потому что утром люди роботаьют  и шуми.

5. Кто услышал спор Солнца и Луны?
Ветер услышал.

6. Что сказал Ветер Солнцу и Луне?
Ветер сказал, он видел и день и ночь, а еуё сказал, что  Солнце и Луна правы.

7. Чего захотелось Луне?
Луне хателаь увидеть день.

8. Что она решила сделать?

 

Луна решила ставать по раньше.

II. Как вы думаете, кто прав: Солнце, Луна или Ветер и почему?
Ветер прав, потому что он и днём и ночью гуляет, что и когда

Рубрика: Без рубрики, հայոց լեզու, մայրենի, մայրենի թեսթեր

մայրենի

Գլխին օին խախալ- գլխին ծաթաբերել, փորձանքի մեջ գցել.

 

Սիրտը կոտրել- Սիրտը կտոր կտոր անել, նեղացնել, թևա թափ լինել. Շնչահատ լինի

— շնչահատել, շունչը կտրել.

 

Ցավը չքանա- ցավը անցնել, ցավացնել.

 

Ուժ հավաքել- ուժերը լարել, սրտապնդվել.

Խելք

Խելքի բերել-սթափեցնել, ուշքի բերել, խելքը գլուխը գալ- սթափեցնել, ուշքի բերել.

 

Խելքը գլխին- խելացի.

 

Խելքդ ուր է- ինրու ուշադիր չես.

 

Խելքդ գլուխդ է-  սթափվել.

 

Խելքդ ժողովիր- խելքը հացի հետ ուտել, հիմարանալ.

 

Խելքը տալ-ուշադրությունը մի բանի վրա դարձնել.

 

Խելքին մոտիկ- ճշմաիտ.

 

Խելքին շով- շատ խելացի.

 

Խելքի ձեռքը կրակհը ընկնել- շվարել.

 

Խելքից թևթև- անխելք.

 

Рубрика: մաթեմատիկա, մաթեմատիկաի թեսթեր

Ինքնաստուգում

1.Գտիր 56-ի 9  ստացած մնացորդը:2

2.
S-?                                3 անգամ կարճP-?150 սմ

Լուծում150:3=50սմ150×50=7500սմ150×2+50×2=400սմ
Պատ՝. S=7500սմ2, P=400սմ:

3.(2202-2114):2=88:2=44
4.Դասարանում սովորում է 38 սովորող: Աղջիկները 8-ով քիչ են տղաներից: Քանի տղա է սովորում:
Սովորում է 38 սովորողԱղջիկները 8-ով քիչ են տղաներիցՔանի՞ տղա է սովորում:
Լուծում38-8=3030:2=1515+8=23Պատ՝. 23 տղա:

5.1  3/10 ժամը քանի րոպե է:
60+(60:10×3) =60+18=78րՊատ՝. 78 րոպե:

Рубрика: Руски язик

Упр. 234

Хлеба-хлеб

Скала-скалы

Бока-бок

Грибы-гриб

Трава-травы

Волна-волны

Гора-горы

Снега-снег

Сова-совы

Сосна-сосны

Столы-стол

Следы-след

Нора-норы

Плоды-плод

Мосты-мост

Дома-дом

Упр. 237

Высокая-гора

Молодая-сосна

Морская-волна

Крутая-скала

Зелёная-трава

Холодная-вода

 

Упр. 238

Зеленеют-паля, пел

Продаются-мячи, мяач

Каменная-стена, стен

Беые-грибы, гриб

Голубая-река,рек

Бильшие-столы,стол