Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

17.12.2015թ
Պարապմունք 60.

Հարցերի քննարկում, կրկնողություն:
Նոր  թեմա՝   թվի կլորացումը

 

Կլոր տասնյակ-10, 30, 90, 70, 60, 40…

Կլոր հարյուրյակ-100, 200, 300…

Կլոր հազարյակ-1000, 2000…

 

Թվի կլորացումը

13

Կլոր տասնյակ մոտ 10, 20

Ամենամոտ-10

41

Կլոր տասնյակ-40, 50

Ամենամոտ-40

556

Կլոր 50, 60

Ամենամոտ 60

55

Կլոր 50, 60

Ամենամոտ-60

85

Կլոր 80, 90

Ամենամոտ 90

95

Կլոր-90, 100

Ամենամոտ-100

126

Կլոր-120, 130

Ամենամոտ

Թվի կլորացում

130

140

Թվի կլորացում 140

 

Վարժ. 1

 

9-10

11-10

46-50

89-90

136-140

2558-2560

2569-2570

 

 

Վարժ. 2

 

136

Կլոր հարյուր 100, 200

Ամենամոտիկ-100

 

269

Կլոր-200, 300

Ամենամոտիկ-300

 

256

Կլոր-200, 300

Ամենամոտիկ-300

 

456

Կլոր-400, 500

Ամենամոտիկ-500

899

Կլոր-800, 900

Ամենամոտիկ-900

145

Կլոր-100, 200

Ամենամոտիկ-200

 

268

Կլոր-200, 300

Ամենամոտիկ-300

 

111

Կլոր-100, 200

Ամենամոտիկ-100

 

222

Կլոր-200, 300

Ամենամոտիկ-200

 

333

Կլոր-300, 400

Ամենամոտիկ-300

 

444

Կլոր-400, 500

Ամենամոտիկ-400

 

 

123×11+2555:5=1864

 1. 123×11=1353
 2. 2555:5=511
 3. 1353+511=1864

 

 

Տանը:
1.Հին դասագրքից /վարդագույն կազմ/ Վարժ.482 ա, բ,488

 

482.

Ա.

3644-3640

25368-25370

24665-24670

 

Բ.

6584-6600

68544-68500

24650-24700

 

 

488.

 

Ա. 6005

Բ. 20900
2.Կլորացրու մինչև տասնյակը 243,,238,346440,,,96302

 

243-240

238-240

346440-346440

96302-96300
3.Կլորացրու մինչև հարյուրյակ12005,999, 2688

12005-12000

999-1000

2688-2700

Լրացուցիչ:  490 ա

 

Ա. 6×30+6×18=180+108=288սմ

Բ. .150+90=240սմ

Реклама
Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

16.12.2015

Պարապմունք՝ 59

1. Առաջադրանք  նոր դասագրքից: Համար՝  50, 52, 53
50.

2791+(138+287)x23=12566

 1. 138+287=425
 2. 425×23=9775
 3. 2791+9775=12566

 

753+(4362+3594):6=2079

 1. 4362+3594=7956
 2. 7956:6=1326
 3. 753+1326=2079

 

 

8572-(4792+1872):8=7739

 1. 4792+1872=6664
 2. 6664:8=833
 3. 8572-833=7739

 

 

52.

 

476×7>793×4

8371×6<6837×8

54819×9>95081×5

 

 

53.

 

Օրական չորս տոննա

6 ամսում ?

 

Լուծում

6×30=180 օր

180×4=720 տոննա

Պատ՝. Կապույտ կետը վեց ամսում օգտագործում է 720 տոննա սնուննդ:

 

 

Լրացուցիչ: Նոր դասագրքից՝  51:

 

51.

 

Բնում+բնում=մկնիկ

6041+6041=1208

Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

15.12.2015

Պարապմունք՝ 58

1. Գծի՛ր  ուղղանկյուն,  որի պարագիծը  լինի 20 սմ: Քանի՞ այդպիսի ուղղանկյուն կարող ես  գծել: Նշիր կողմերը…

 

Ուղղանկյուն

P-20սմ

2+2+9+9=20սմ

2+2+8+8=20սմ

3+3+7+7=20սմ

4+4+6+6=20սմ

Ես կարողացա գծել այդպիսի 4 ուղղանկյուն:

 1. Առաջադրանք  նոր դասագրքից: Համար՝  28, 29, 33 35:

 

28.

16+19+84=16+84+19=119

469+575+531=469+531+575=1575

3108+4432+892=3108+892=4432

93+40+67=93+67+40=200

852+163+148=852+148+163=1163

3108+4432+892=3108+892+4432=8432

 

 

29.

38+78+32=38+(78+32) =38+110=148

384+871+629=384+(871+629) =384+1500=1884

4178+5487+4513=4178+(5487+4513) =4178+10000=14178

98+46+74=98+(46+74) =98+120=218

572+439+561=572+(493+561) =572+1054=1626

6261+8503+1497=6261+(8503+1497) =6261+10000=16261

 

 

 

33.

Գումարման գործողության տեղափոխական հատկությունն է տալիս առանց հաշվելու համեմատել 14250+3675 և 3675+14250 թվերը:

 

 

 

35.

573×54=54×573

613×25=613×25

3479×17=17×3479

 

Լրացուցիչ:

Տոնածառից կախված են 7 սպիտակ, 9 կարմիր խաղալիք: Ամենաքիչը քանի՞  խաղալիք պետք է տոնածառից վերցնել, որ  տոնածառին մնա միայն կարմիր խաղալիք:

 

Ամենաքիչը պետք է հանել 7 խաղալիք:

Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

14.12.2015
Պարապմունք՝ 57

Առաջադրանքներ նոր դասագրքից , համար18, 20, 24, 25
18.

328+519+127=974

4108+2986+5871=12965

27913+56312+19854=104079

296912+184092+376314=857318

5794-3896=1898

692×37=25604

5771×73=421283

6858:9=762

 

20.

325:5=65

2943:9=327

13594:7=1942

463572:9=51508

 

 

 

 

24.

 

Ա. 2, 12, 22, 32, 3, 13, 23, 33, 4, 14, 24, 34:

Բ. 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384:

Գ. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49:
Լրացուցիչ:  Նոր դասագրքից,  վարժ  26

 

 

26.

 

6×5+2×3=36

25x(12+13)=625

48:63-15=1

225-(131-6)=100

16×6-98:71482

11×11-15×8=1

Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

10.12.2015

Պարապմունք 56.

 

Թելադրություն

100000=1×100000

101000=1×100000+1×1000

110000=1×100000+1×10000

111000=1×100000+1×10000+1×1000

124502=1×10000+2×10000+4×1000+5×100+2×1

235001=2×100000+3×10000+5×1000+1×1

255710=2×100000+5×10000+5×1000+7×100+1×10

670001=6×100000+7×10000+1×1

 

 

364×483=483×364

185×234<241×195

1988×86=86×1998

384×25<495×34

 

 

 

Առաջադրանքներ նոր դասագրքից ,  համար՝ 2, 3, 5, 9, 10, 12,

 

2.

78+146+322=322+78+146=546

234+2975+766=234+766+2975=3975

297+627+325=627+325+297=949

782+576+218=782+218+576=1576

 

 

3.

Լուծում

6×10=60մ2

Պատ՝. 60 մ2:

 

 

 

5.

327+790=1122

872-495=377

2903+8312=11215

7327-2915=10242

18041+29309=47350

95705-18486=77219

 

 

 

9.

Ա. Ժամերով 21 օր-504 ժամ, 21 օր 12 ժամ-516ժամ, 130 օր-3120

Բ. Օրերով 72ժամ-3, 144ժամ-6, 5 շաբաթ-35, 7շաբաթ 5 օր-49

Գ.կիլոգրամներով  3տ-3000կգ, 8ց-800կգ, 9000գ-9կգ

Դ.մետրերով 74կմ-74000մ, 800սմ-8մ, 73000մմ-73մ

 

10.

38×5=190

54×19=1026

296×7=2072

638×25=15950

4894×8=39152

7092×37=262404

37032×9=333288

16953×17=288201

 

 

12.

 

 

4 տեղանի սեղան 8 հատ

6 տեղանի 4-ով պակաս , քան 4 տեղանին

Երկտեղանի 2 անգամ շատ, քան 4 տեղանին

Քանի՞ աշակերտ կարող է պարապել:

 

 

Լուծում

8-4=4 հատ

2×8=16 հատ

4×8=32 աշակերտ

6×4=24 աշակերտ

2×16=32 աշակերտ

32+24+32=88 աշակերտ

Պատ՝. 88 աշակերտ:

 

 

 

 

Լրացուցիչ:  Նոր դասագրքից,  վարժ.`   13

 

 

13.

234×27-138:6=6295

 1. 234×27=6318
 2. 138:6=23
 3. 6318-23=6295

 

 

2754:9+512×7=3890

 1. 2754:9=306
 2. 512×7=3584
 3. 306+3584=3890

 

 

16545:3-1748×3=1759

 

 1. 16545:3=5515
 2. 1748×3=5244
 3. 5515-5244=1759

 

 

 

5292:3-164×7=616

 

 1. 5292:3=1764
 2. 164×7=1148
 3. 1764-1148=616

 

 

 

 

1567×9+56736:8=21195

 1. 1567×9=14103
 2. 56736:8=7092
 3. 14103+7092=21195

 

 

 

 

45918×8+583032:3=561688

 1. 45918×8=367344
 2. 583032:3=194344
 3. 367344+194344=561688
Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

09.12.2015
Պարապմունք 55.

1.Գծի՛ր ուղղանկյուն,որի պարագիծը 100սմ է,իսկ լայնությունը 17սմ:Գտի՛ր ուղղանկյան  երկարությունը և մակերեսը:

?-սմ

 

17սմ

 

2×17=34սմ

100-34=66սմ

66:2=33

S=33×17=561

Պատ՝. 33սմ, 561սմ:

 

 

 

2.Գծի՛ր  ուղղանկյուն,որի երկարությունը հավասար լինի 15 սմ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր ,քան երկարությունը:Հաշվի՛ուղղանկյան պարագիծը, մակերեսը:

 

15սմ

 

 

 

5 անգամ փոքր

 

 

 

15:5=3

P-3+3+15+15=36սմ

S-15×3=45սմ

 

Պատ՝. P-36սմ, S-45սմ:

 

 

 

 

Թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների տեսքով.

 

3.

102=1×100+0x10+2×1

315=3×100+1×10+5×1

1758=1×1000+7×100+5×50+8×1

56400=5×10000+6×1000+4×100+0x10+0x1

1092=1×100+0x100+9×10+2×1

3015=3×1000+0x100+1×10+5×1

400005=4×100000+0x10000+0x1000+0x100+0x10+5×1

 

 

4.

Կատարի՛ր  գործողությունները

90կմ+234կմ+210կմ=210կմ+90կմ+234կմ=534

30կմ+352կմ+170կմ=170կմ+30կմ+352կմ=552

6կմ420մ+3կմ200մ=9կմ 620մ

7կմ700մ+300մ=8կմ

8կմ 200մ+800մ=9կմ

 

 

5.Հաշվի՛ր օգտագործելով տեղափոխական օրենքը.

 

123+34+77=123+77+34=200+34=234

234+250+16=234+16+250=234+16+250=250+250=500

145+160+255=145+255+160=400+160=560

345+248+155=345+155+155=555+155=710

1260+134+740=1260+740+134=2000+134=2134

796+200+4+450=796+4+200+450=800+650=1450

750+2807+880+250=750+250+2807+880=1000+3687=

4687

Рубрика: Без рубрики

Մատեմատիկա

08.12.2015

Պարապմունք 54.

1.Գտիր քառակուսու  կողմը, եթե պարագիծը  888 սմ է:

Քառակուսի

P-888սմ

AB-?

 

Լուծում

888:4=222սմ

Պատ՝. 222սմ:

 
2.Գտիր ուղղանկյան կողմերը, եթե մի կողը 20 սմ է,  իսկ պարագիծը 100սմ է:

 

Ուղղանկյուն

AB-?

BC-?

 

Մի կողմը 20սմ

P-100սմ

 

 

Լուծում

2×20=40սմ

100-40=60սմ

60:2=30սմ

Պատ՝. AB-20, BC-30, CD-20, AD-30:

3.Հաշվիր՝
245×13=3185
101×123=12423
246×109=26814
24500:50=490
2457: 3=819
898005:5=179601
6250:50=125

4.Գտիր արժեքը՝

510:17+24×38-80:4=922

1.510:17=30

2.24×38=912

3.80:4=20

4.30+912=942

5.942-20=922

 

 

 

(510:17+24)x38-80:4=2032

1.510:17=30

2.30+24=54

3.54×38=2052

4.80:4=20

5.2052-20=2032

 

 

 

78×29+6573:313-408=
1.78×29=2262

2.6573:313=21

3.2262+21=2283

4.2283-408=1875

5.Երեք հաջորդական թվերի գումարը 243 է: Գտի՛ր այդ թվերը:
80, 81, 82:
Լրացուցիչ:
Ուղղանկյան երկարությունը 84 մ է, որը 4 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Ուղղանկյուն

Երկարություն-84մ, 4 անգամ մեծ լայնությունից

Լայնություն-?

S-?

 

 

Լուծում

84:4=21մ

84×21=1764մ

Պատ՝. S=1764մ: